خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
عنوان: معرفی آینه خانه سردار مفخم
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:324
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: گنبد سلطانیه
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:331
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: گنبد سلطانیه
تعداد صفحه: 72
دفعات بازدید:380
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 1982 kb

 

  عنوان: کاروانسرای رباط شرف
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:398
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 389 kb

 

  عنوان: مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:299
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: کاخ فیروز آباد
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:300
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد گوهرشاد
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:319
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد جامع ورامین
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:342
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 1095 kb

 

  عنوان: برج رادکان
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:314
قیمت:1700 تومان
حجم فایل: 19854 kb

 

  عنوان: آرامگاه سعدی
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:287
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 4117 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: مدرسه چهارباغ‏
تعداد صفحه: 11
دفعات بازدید:250
قیمت:1000 تومان

 

  عنوان: مسجد جامع یزد
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:270
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد جامع یزد
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:301
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ارگ بم
تعداد صفحه: 81
دفعات بازدید:256
قیمت:4100 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ایوان تخت مرمر
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:238
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: خانه بروجردی ها
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:277
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1385 kb

 

  عنوان: معماری قصر خورشید کلات
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:395
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 66 kb

 

  عنوان: معماری منارجنبان
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:429
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: معماری حافظیه
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:373
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1339 kb

 

  عنوان: پروژه آتشکده های ایران
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:261
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 410 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه شناخت کامل مسجد النبی
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:289
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 6840 kb

 

  عنوان: هنر و معمارى تخت جمشيد
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:243
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 514 kb

 

  عنوان: عمارت خورشید کلات نادر
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:306
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پروژه آتشکده های ایران
تعداد صفحه: word 63
دفعات بازدید:249
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 410 kb

 

  عنوان: ارگ كريم خاني
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:267
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 505 kb

 

  عنوان: اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه و بررسی گنبد سلطانیه
تعداد صفحه: 143
دفعات بازدید:249
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 719 kb

 

  عنوان: خانه بروجرديها
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:270
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2222 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله میراث معماری مسجد اندونزی
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:190
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 41 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله ارگ بم
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:253
قیمت:3400 تومان
حجم فایل: 1063 kb

 

  عنوان: زیگورات چغازنبیل
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:306
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 4163 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: آب انبار سردار
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:313
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد کبود تبریز،فیروزه اسلام
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:178
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1330 kb

 

  عنوان: حیاط با میانسرا
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:227
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: خانه های قدیمی کاشان
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:273
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان ها خشت خام
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:275
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان بتنی
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:253
قیمت:1700 تومان

 

  عنوان: منار جنبان شاهکار معماری
تعداد صفحه: 4
دفعات بازدید:297
قیمت:500 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: نظري به مباني طراحي
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 100 kb

 

  عنوان: معماری قاجار پهلوی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 234 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله طراحی خانه معماران خراسان به عنوان فضایی ماندگار و متکی بر هویت ایرانی
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:184
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: آب انبار سردار
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:313
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد کبود تبریز،فیروزه اسلام
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:178
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1330 kb

 

  عنوان: حیاط با میانسرا
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:227
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: خانه های قدیمی کاشان
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:273
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان ها خشت خام
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:275
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان بتنی
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:253
قیمت:1700 تومان

 

  عنوان: منار جنبان شاهکار معماری
تعداد صفحه: 4
دفعات بازدید:297
قیمت:500 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: نظري به مباني طراحي
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 100 kb

 

  عنوان: معماری قاجار پهلوی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 234 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله طراحی خانه معماران خراسان به عنوان فضایی ماندگار و متکی بر هویت ایرانی
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:184
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: تحقیق آشنایی با معماری جهان ، تخت سلیمان
تعداد صفحه: 50 برگ ورد
دفعات بازدید:64
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه ای
تعداد صفحه: 8 برگ ورد
دفعات بازدید:80
قیمت:2000 تومان

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک