خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
  عنوان: مقاله انسان و معماری ۸۰ صفحه – تعریف معماری – انسان طبیعت معماری – مقاله ای در مورد انسان و معماری
تعداد صفحه: ۸۰ صفحه
دفعات بازدید:14
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 401 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی روابط فرمی معماری در طبيعت
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:9
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2968 kb

 

  عنوان: پروژه انسان طبیعت معماری،الهام از سازه برگ در معماری
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:10
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 2798 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بحران طبیعت
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:16
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت انسان ،طبيعت ، معماري
تعداد صفحه: 78 اسلاید
دفعات بازدید:32
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 966 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری برگرفته از سازه های زنبورعسل
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:70
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3066 kb

 

  عنوان: پروژه بررسی لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:45
قیمت:4500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت امپراطوری مورچه ها و الگو برداری از شهرسازی مورچه ها
تعداد صفحه: 23 اسلاید
دفعات بازدید:31
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت نقش طبيعت در سازه هاي معماري (بررسي موضوع در كارهاي اتو)
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:81
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 13793 kb

 

  عنوان: پروژه انسان طبیعت معماری – سازه در معماری ۱۰۳ اسلاید – سری چهارم – معماری و سازه ها
تعداد صفحه: 103
دفعات بازدید:142
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 5853 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری برگرفته از فرم و عملکــرد گیاهان
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:171
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1106 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آموزه هايي از سازه هاي طبيعي ‍درسهايی براي معماران
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:159
قیمت:2400 تومان
حجم فایل: 1754 kb

 

  عنوان: معماری اکوتک Eco Tech ( پروژه انسان طبیعت معماری ppt )
تعداد صفحه: 2 پاورپوینت - 65 اسلاید
دفعات بازدید:172
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 21023 kb

 

  عنوان: هندسه فراکتال ( پروژه انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 70 اسلاید
دفعات بازدید:142
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: کندوان
تعداد صفحه: 290
دفعات بازدید:175
قیمت:15900 تومان
حجم فایل: 11180 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انسان طبیعت معماری با موضوع درختان
تعداد صفحه: 66
دفعات بازدید:152
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 3959 kb

 

  عنوان: درخت زلکوا
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:140
قیمت:3300 تومان
حجم فایل: 768 kb

 

  عنوان: پاورپوینت سنگ
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:136
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1197 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت رود
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:119
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1148 kb

 

  عنوان: مهندسی ژنتیک در معماری
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:117
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 714 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت ژنتیک
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:156
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2867 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت سنگ
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:130
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1786 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت صورتهای فلکی
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:129
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 6009 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت درخت
تعداد صفحه: 18 اسلاید
دفعات بازدید:142
قیمت:1800 تومان
حجم فایل: 6254 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت آب
تعداد صفحه: 21 اسلاید
دفعات بازدید:131
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1199 kb

 

  عنوان: خسوف یا ماه گرفتگی
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:125
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 440 kb

 

  عنوان: مورچه
تعداد صفحه: 14
دفعات بازدید:134
قیمت:1400 تومان
حجم فایل: 872 kb

 

  عنوان: آب
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:127
قیمت:2300 تومان
حجم فایل: 613 kb

 

  عنوان: عنصر آهن و نقش آن در زندگی انسان
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:125
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 558 kb

 

  عنوان: الگوبرداري سازه اي از طبيعت
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:180
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 602 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: معماری بیونیک
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:155
قیمت:1800 تومان
حجم فایل: 807 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)
تعداد صفحه: 77 اسلاید
دفعات بازدید:285
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 6340 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:245
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2182 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انسان - فضا - طراحي
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:139
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سنگ (انسان طبیعت معماری)
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:151
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:182
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 223 kb

 

  عنوان: پاورپوینت الهام از طبیعت
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:161
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 911 kb

 

  عنوان: پاورپوینت غلبه طبيعت بر انسان
تعداد صفحه: 8
دفعات بازدید:161
قیمت:800 تومان
حجم فایل: 343 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بازتاب طبیعت در معماری
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:149
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 716 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آب در معماری
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:160
قیمت:3900 تومان
حجم فایل: 868 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت رنزو پيانو انسان - طبیعت - معماری به همراه فایل word
تعداد صفحه: 54 اسلاید + 31 صفحه فایل word
دفعات بازدید:193
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 14475 kb

 

  عنوان: پاورپوینت کندو - انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:227
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت صورتهای فلکی - انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:181
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت خانه آبشار - انسان و طبیعت در معماری
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:194
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مرگ ستارگان-انسان-طبیعت-معماری
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:176
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت عنصر آهن و نقش آن در زندگی انسان-انسان,طبیعت,معماری
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:202
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2577 kb

 

  عنوان: معماری سبز ( انسان ، طبیعت ، معماری )
تعداد صفحه: 88 اسلاید
دفعات بازدید:157
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: کالاتراووا Calatrava ( انسان ، طبیعت ، معماری )
تعداد صفحه: 186 اسلاید
دفعات بازدید:130
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ویکتور ارتا ( انسان ، طبیعت ، معماری )
تعداد صفحه: 57 اسلاید
دفعات بازدید:178
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 7255 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بیونیک انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:169
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت فراکتال - انسان ، طبیعت ، معماری
تعداد صفحه: 65 اسلاید
دفعات بازدید:170
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طبیعت زنبور عسل - انسان و طبیعت و معماری
تعداد صفحه: 52 اسلاید
دفعات بازدید:224
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 3257 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انسان طبیعت معماری - تناسبات در معماری
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:183
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1451 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انسان – طبیعت – معماری پوسته (غشاء)و پوسته خارجی ساختمان
تعداد صفحه: 31 اسلاید
دفعات بازدید:144
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تاثیر کویر در معماری ( انسان ، طبیعت ، معماری )
تعداد صفحه: 35 اسلاید
دفعات بازدید:171
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت جانوران زیبای دریایی - انسان - طبیعت - معماری
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:178
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: معماری خاک
تعداد صفحه: 87
دفعات بازدید:156
قیمت:8700 تومان
حجم فایل: 8783 kb

 

  عنوان: پيدايش فرم در معماري
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:201
قیمت:6300 تومان
حجم فایل: 5799 kb

 

  عنوان: گیاه در معماری
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:176
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 2534 kb

 

  عنوان: جنبه هاي زماني ادراك
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:168
قیمت:4200 تومان
حجم فایل: 2115 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: ارگانيك
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:165
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 242 kb

 

  عنوان: معماری ارگانیک
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:190
قیمت:4800 تومان
حجم فایل: 1616 kb

 

  عنوان: معماری ارگانیک
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:162
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 1431 kb

 

  عنوان: کهکشان ومعماری
تعداد صفحه: 105
دفعات بازدید:178
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 2509 kb

 

  عنوان: معماري و محيط زيست
تعداد صفحه: 94
دفعات بازدید:173
قیمت:9400 تومان
حجم فایل: 2135 kb

 

  عنوان: تناسبات طلایی
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:203
قیمت:4100 تومان
حجم فایل: 1356 kb

 

  عنوان: نور در معماری
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:204
قیمت:5400 تومان
حجم فایل: 19150 kb

 

  عنوان: طبیعت در معماری مدرن
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:175
قیمت:4100 تومان
حجم فایل: 1049 kb

 

  عنوان: ریتم ( ضرب - آهنگ )
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:198
قیمت:2300 تومان
حجم فایل: 1615 kb

 

  عنوان: رابطه بین معماری و مجسمه سازی
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:161
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 721 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: مفهوم آب در معماری
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:164
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 901 kb

 

  عنوان: ریتم و تعادل در معماری
تعداد صفحه: 127
دفعات بازدید:187
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 10650 kb

 

  عنوان: معماري سنگي
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:166
قیمت:8200 تومان
حجم فایل: 12415 kb

 

  عنوان: سازماندهی شعاعی
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:346
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 7460 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقش تناسبات طبيعت در خلاقيت معماري
تعداد صفحه: 68
دفعات بازدید:227
قیمت:6800 تومان
حجم فایل: 5888 kb

 

  عنوان: نظریه های موجود در باب رابطه انسان با طبیعت:
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:178
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 2426 kb

 

  عنوان: نور طبیعی در معماری
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:198
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 2073 kb

 

  عنوان: معماری و طبیعت
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:182
قیمت:3100 تومان
حجم فایل: 2001 kb

 

  عنوان: تعامل معماري و طبيعت
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:170
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1304 kb

 

  عنوان: روانشناسی در معماری
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:177
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1550 kb

 


Text/HTML
 
 
  عنوان: بررسی تاثیر طبیعت در معماری
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:175
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1459 kb

 

  عنوان: پیکچرسک و گروتسک در معماری
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:272
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1619 kb

 

  عنوان: گنبد سلطانیه
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:232
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 1355 kb

 

  عنوان: موريانه ها استادان معماری و شهرسازی
تعداد صفحه: 13
دفعات بازدید:192
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 328 kb

 

  عنوان: تحلیل انسان از لانه سازی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:179
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 276 kb

 

  عنوان: نمونه هایی معماری در خصوص رابطه انسان با طبیعت:
تعداد صفحه: 3
دفعات بازدید:168
قیمت:900 تومان
حجم فایل: 417 kb

 

  عنوان: فرهنگ سفال چشمه علی
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:178
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 705 kb

 

  عنوان: بررسی دیدگاه های غالب طبیعت
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:177
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 491 kb

 

  عنوان: معماري خاك
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:171
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 207 kb

 

  عنوان: ماریو بوتا
تعداد صفحه: 79
دفعات بازدید:266
قیمت:8900 تومان
حجم فایل: 8353 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: طبیعت ایده ای برای معماری
تعداد صفحه: 61
دفعات بازدید:188
قیمت:11900 تومان
حجم فایل: 19036 kb

 

  عنوان: هندسه در طبیعت هندسه فراکتال ها
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:169
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 13099 kb

 

  عنوان: از چادر عشایر تا سازه های چادری
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:237
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 13344 kb

 

  عنوان: نــور در معماری
تعداد صفحه: 104
دفعات بازدید:211
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 15533 kb

 

  عنوان: نــور در معماری
تعداد صفحه: 36
دفعات بازدید:188
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 10382 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شهر و طبیعت
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:207
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2508 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نور در معماری
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:250
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 2977 kb

 

  عنوان: مقاله ای کامل در مورد باغ های ایرانی ۱۲۰ صفحه + ۴۱ اسلاید – رابطه انسان و طبیعت
تعداد صفحه: ۱۲۰ صفحه + ۴۱ اسلاید – رابطه انسان و طبیعت
دفعات بازدید:319
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 8216 kb

 

  عنوان: زيبايی در طبيعت (انسان ...طبيعت ...معماری.)
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:233
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 4108 kb

 

  عنوان: پاورپوينت طبيعت و معماري (انسان طبیعت -معماری)
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:285
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 7035 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری و درختان دیر زیست
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:251
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 21140 kb

 

  عنوان: پاورپوینت قطره ی آب ، بنایی در دل دریا
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:247
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تجزيه تحليل رابطه انسان و محيط
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:248
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1027 kb

 

  عنوان: پاورپوينت رابطه انسان و طبيعت باغ ايراني
تعداد صفحه: 41اسلاید پاور+120 برگ ورد
دفعات بازدید:258
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8253 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انسان ، طبيعت و معماري حرکت وادراک
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:234
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انسان ، طبيعت و معماري محيط و منظر
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:221
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه انسان ، طبيعت ، معماري (تناسبات)
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:246
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 6065 kb

 

  عنوان: پاورپوينت انسان ، طبيعت و معماري هتل-غارترکیه
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:225
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت انسان ، طبيعت و معماري رابطه معماری سنتی ارگانيك اکوتک
تعداد صفحه: 84
دفعات بازدید:277
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک