خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
عنوان: پاورپوينت معماري اشكانيان
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:267
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2466 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماري معاصر ايران
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:256
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي با معماري جهان (ايتاليا)
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:323
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 5855 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي با معماري جهان ( يونان)
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:266
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 1646 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بين النهرين
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:360
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسي معماري دوران نو سنگي
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:256
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1288 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري نوسنگي
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:205
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2722 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری قرون وسطی
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:303
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 6644 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري دوره رنسانس
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:350
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 5436 kb

 

  عنوان: پاورپوينت ماياها
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:230
قیمت:3600 تومان
حجم فایل: 2882 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوينت مقايسه معبد پارتنون و معبد بورويودور
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:246
قیمت:1400 تومان
حجم فایل: 3840 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اشكانيان
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:199
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اشكانيان
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:189
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:92
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2375 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماري معاصر ايران
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:256
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان قلب
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:198
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1575 kb

 

  عنوان: نقش و اهمیت آب در اقلیم گرم و خشک بویژه در عملکرد بادگیر ها.docx
تعداد صفحه: 51 صفحه ورد
دفعات بازدید:188
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 3258 kb

 

  عنوان: مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:197
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 4647 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقشه های معماری و مشخصات فنی و سازه ایی برج میلاد تهران
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:173
قیمت:25000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معرفی ، شناخت و تاریخچه مسجد سید اصفهان.pptx
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:169
قیمت:18000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت تمدن ایران
تعداد صفحه: 166
دفعات بازدید:84
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پروژه پاورپوینت درباره معماری گوتیک
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:325
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2419 kb

 

  عنوان: دانلود پروژه پاورپوینت در مورد معماری بین النهرین
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:330
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 969 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری پیش از اسلام
تعداد صفحه: 166
دفعات بازدید:117
قیمت:16000 تومان
حجم فایل: 12027 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معبد بورويودور
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:214
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنایی با معماری جهان
تعداد صفحه: 200
دفعات بازدید:274
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مفهوم معماری ایران بعد از اسلام
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:252
قیمت:1800 تومان
حجم فایل: 1710 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری هخامنشیان
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:373
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 3615 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسي معماري دوران نو سنگي
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:257
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1288 kb

 

  عنوان: پاورپوينت هنر در ايران باستان
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:233
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1889 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت مقايسه معبد پارتنون و معبد بورويودور
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:247
قیمت:1400 تومان
حجم فایل: 3840 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اشكانيان
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:200
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اشكانيان
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:190
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:92
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2375 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماري معاصر ايران
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:257
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان قلب
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:198
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1575 kb

 

  عنوان: نقش و اهمیت آب در اقلیم گرم و خشک بویژه در عملکرد بادگیر ها.docx
تعداد صفحه: 51 صفحه ورد
دفعات بازدید:190
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 3258 kb

 

  عنوان: مطالعات خوابگاه دانشجویی خواهران
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:199
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 4647 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقشه های معماری و مشخصات فنی و سازه ایی برج میلاد تهران
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:174
قیمت:25000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معرفی ، شناخت و تاریخچه مسجد سید اصفهان.pptx
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:169
قیمت:18000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه شناخت، مستند سازي وطرح مرمت تيمچه بزرگ بازار قم
تعداد صفحه: 80 برگ با فرمت pdf
دفعات بازدید:172
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 17264 kb

 

  عنوان: پاور پوینت معماري پايدار
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:270
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 912 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری ایران در طول تاریخ
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:264
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري نوسنگي
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:205
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2722 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي با معماري جهان (ايتاليا)
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:324
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 5855 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي با معماري جهان ( يونان)
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:267
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 1646 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بين النهرين
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:363
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اشكانيان
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:271
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2466 kb

 

  عنوان: پاور پوینت فرهنگ و تمدن در عصر صفویه
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:179
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2742 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بیزانس (روم شرقی)
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:230
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: رساله بیمارستان تخصصی کودکان
تعداد صفحه: 230
دفعات بازدید:206
قیمت:30000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: طراحی پارک موزه پایدار (کارشناسی ارشد )
تعداد صفحه: 480
دفعات بازدید:195
قیمت:60000 تومان
حجم فایل: 9439 kb

 

  عنوان: تاریخ معماری
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:86
قیمت:2700 تومان
حجم فایل: 3198 kb

 

  عنوان: جایگاه ترانسپرانسی در سیر تکامل معماری جهان
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:202
قیمت:6400 تومان
حجم فایل: 2502 kb

 

  عنوان: The Late19th Century
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:164
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 999 kb

 

  عنوان: معماري خاورميانه
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:215
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 1478 kb

 

  عنوان: تاریخ شکل گیری شهر در ادوار مختلف تاریخ
تعداد صفحه: 108
دفعات بازدید:142
قیمت:9800 تومان
حجم فایل: 5525 kb

 

  عنوان: معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:130
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 1162 kb

 

  عنوان: انتقادات دولتهای تک حزبی از جنبش مدرن
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:149
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 3925 kb

 

  عنوان: معماری بین النهرین
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:176
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1715 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: وضع عمومي شهرهادر دوران سلجوقيان وخوارزمشاهيان و مغول
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:150
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 255 kb

 

  عنوان: شهرو شهرنشینی در ایران دوره های صفویه ، مشروطه و قاجار
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:114
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 327 kb

 

  عنوان: معماری مدرن از 1900
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:174
قیمت:2700 تومان
حجم فایل: 1700 kb

 

  عنوان: پاورپوينت ماياها
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:231
قیمت:3600 تومان
حجم فایل: 2882 kb

 

  عنوان: معماری اروپا در اوایل قرن20 -Abstraction in Early 20th Century European Architecture
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:134
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1646 kb

 

  عنوان: هنر نو - Art Nouveau
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:153
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1016 kb

 

  عنوان: اسطوره ها ونمادهای ایران باستان
تعداد صفحه: 77
دفعات بازدید:155
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 17006 kb

 

  عنوان: تمدن های باستانی
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:145
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 125 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مفهوم معماري ايران بعد از اسلام
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:197
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1710 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری قرون وسطی
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:303
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 6644 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت معماري دوره رنسانس
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:353
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 5436 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری دوره اشکانیان
تعداد صفحه: 123 اسلاید
دفعات بازدید:212
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 4095 kb

 

  عنوان: تحقیق آشنایی با معماری جهان ، مجموعه تصویرهای تاریخ و تمدن معماری روم باستان
تعداد صفحه: 123 اسلاید
دفعات بازدید:35
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت معماری و معماران معاصر ایران
تعداد صفحه: 178
دفعات بازدید:48
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت شهر زیرزمینی نوش آباد در ایران
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:18
قیمت:1900 تومان
حجم فایل: 7833 kb

 

  عنوان: بررسی تاریخ تحول معماری نیمه اول قرن بیستم
تعداد صفحه: 26 اسلاید
دفعات بازدید:10
قیمت:4900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری دوره ساسانی
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:11
قیمت:7000 تومان

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک