خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت روستای امیر آباد شهرستان کلات
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:143
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستاي بنفش تپه
تعداد صفحه: 78
دفعات بازدید:326
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 8547 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای بیدکنه از توابع شهرستان شهریار
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:284
قیمت:5500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستاي فريزي به همراه طرح هادی
تعداد صفحه: 95
دفعات بازدید:335
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6149 kb

 

  عنوان: بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیط(ارزیابی محیط طبیعی روستا)
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:186
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 854 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستاي پشتير
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:346
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 767 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستاي توسكستان (گرگان)
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:295
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 5075 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستاي قلعه نو (كلات - زاوين)
تعداد صفحه: پاورپوینت روستاي قلعه نو (كلات - زاوين)120 صفحه و
دفعات بازدید:192
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 590 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستاي بنفش تپه
تعداد صفحه: 115
دفعات بازدید:334
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 8547 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای سولقان
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:284
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 1518 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت روستای کندوان
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:263
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 10565 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای زیارت (تمامی مطالب به صورت عکس میباشد
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:201
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 968 kb

 

  عنوان: معماری ماسوله – بهمراه تجزیه و تحلیل کامل
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:216
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 3999 kb

 

  عنوان: پاورپوينت روستاي زاويه آذربايجان شرقي
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:224
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 4266 kb

 

  عنوان: پاورپوينت روستاي بالا جاده
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:216
قیمت:4300 تومان
حجم فایل: 1918 kb

 

  عنوان: پاورپوينت روستاي انجيله قم
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:237
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 3413 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای امام و بوی گیلان
تعداد صفحه: 104
دفعات بازدید:234
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 6474 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت روستای کندوان
تعداد صفحه: 130
دفعات بازدید:372
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 4361 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستاي شاه كوه
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:256
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 4176 kb

 

  عنوان: روستاي رمدان
تعداد صفحه: 44
دفعات بازدید:177
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 720 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: روستای قلعه گردن
تعداد صفحه: 53
دفعات بازدید:177
قیمت:4700 تومان
حجم فایل: 2316 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای اسجییل
تعداد صفحه: 110 اسلاید
دفعات بازدید:171
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 11948 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:163
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای کندوان
تعداد صفحه: 39 اسلاید
دفعات بازدید:159
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای میمند
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:255
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1413 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری روستاهای صخره ای
تعداد صفحه: 43 اسلاید
دفعات بازدید:200
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 7967 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستای گناباد
تعداد صفحه: 72 اسلاید
دفعات بازدید:161
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پروژه روستای رهورد
تعداد صفحه: 120 اسلاید
دفعات بازدید:181
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 9379 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای طبس
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:159
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای امند
تعداد صفحه: 180 اسلاید
دفعات بازدید:228
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت پروژه روستای امند
تعداد صفحه: 180 اسلاید
دفعات بازدید:176
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 13783 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای استیر
تعداد صفحه: 88 اسلاید
دفعات بازدید:172
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای بزوشک
تعداد صفحه: 38 اسلاید
دفعات بازدید:187
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 6074 kb

 

  عنوان: روستای اقـــــــر عليا
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:147
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 1865 kb

 

  عنوان: روستای اخته چی
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:177
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 13463 kb

 

  عنوان: پروژه روستا روستای شاه کوه
تعداد صفحه: 85 اسلاید
دفعات بازدید:171
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 4176 kb

 

  عنوان: پروژه روستا روستــای پشتیــر
تعداد صفحه: 62 اسلاید
دفعات بازدید:189
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1235 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای عنصرود
تعداد صفحه: 73 اسلاید
دفعات بازدید:160
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1912 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای سار-درس شناخت و طراحی معماری روستا
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:178
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 2139 kb

 

  عنوان: روستا ابر ده
تعداد صفحه: 24 اسلاید
دفعات بازدید:165
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت روستای پارام - پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی(2)
تعداد صفحه: 90 اسلاید
دفعات بازدید:175
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 3623 kb

 

  عنوان: روستای زاویه آذربایجان شرقی
تعداد صفحه: 38 اسلاید
دفعات بازدید:160
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 4294 kb

 

  عنوان: روستای انجیله در 90 کیلومتری شمال غربی استان قم
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:171
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 12055 kb

 

  عنوان: روستای بالا جاده
تعداد صفحه: 43 اسلاید
دفعات بازدید:150
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 2617 kb

 

  عنوان: روستای فرخان
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:159
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 4614 kb

 

  عنوان: روستای نومل
تعداد صفحه: 15 اسلاید
دفعات بازدید:167
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1343 kb

 

  عنوان: پروژه روستا - روستای توسکستان
تعداد صفحه: 85 اسلاید
دفعات بازدید:172
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 5069 kb

 

  عنوان: پروژه روستا 1- روستای بنفش تپه
تعداد صفحه: 78 اسلاید
دفعات بازدید:163
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 11930 kb

 

  عنوان: پروژه روستا - روستای اقـــــــر علیا
تعداد صفحه: 74 اسلاید
دفعات بازدید:173
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پروژه روستا ۲ – روستای کنگ ۸۰ صفحه + عکس و نقشه های اتوکدی + ۲۲ اسلاید + رولوه
تعداد صفحه: 80 اسلاید دریافت لینک دانلود 140 مگابایتی بلافاصله
دفعات بازدید:177
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: تحلیل روستای روح آباد
تعداد صفحه: 204 اسلاید
دفعات بازدید:177
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 3841 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستای دیزباد
تعداد صفحه: 134 اسلاید
دفعات بازدید:182
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: بررسی روستای زشک
تعداد صفحه: 31 اسلاید
دفعات بازدید:167
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: روستای پایین احمد کلا و شورک
تعداد صفحه: 117 اسلاید
دفعات بازدید:160
قیمت:18500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پروژه روستای فیروزجاه
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:184
قیمت:13000 تومان
حجم فایل: 11120 kb

 

  عنوان: اثر اقلیم بر روستای میمند
تعداد صفحه: 36
دفعات بازدید:151
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 7017 kb

 

  عنوان: روستای ابیانه
تعداد صفحه: 161
دفعات بازدید:168
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 2586 kb

 

  عنوان: روستای ابیانه
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:176
قیمت:4900 تومان
حجم فایل: 1481 kb

 

  عنوان: روستای شکرناب
تعداد صفحه: 75
دفعات بازدید:175
قیمت:11900 تومان
حجم فایل: 15981 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستاي ساتللو
تعداد صفحه: 80 اسلاید
دفعات بازدید:194
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1594 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بررسی و شناخت روستای دیزج تکیه
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:169
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 1247 kb

 

  عنوان: پاورپوینت کاوش لوکوربوزیه در یافتن قالب آرمانی
تعداد صفحه: 86 اسلاید
دفعات بازدید:183
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 10821 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستای استلج
تعداد صفحه: 113
دفعات بازدید:128
قیمت:11000 تومان

 

  عنوان: —روستای امامزاده اباذر
تعداد صفحه: 180 اسلاید
دفعات بازدید:167
قیمت:25000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري روستايي ايران
تعداد صفحه: 140
دفعات بازدید:230
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1741 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستای بوژان
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:156
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 13255 kb

 

  عنوان: پاورپوينت روستاي نومل
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:284
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 1343 kb

 

  عنوان: پاورپوينت روستاي فرخان
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:264
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1917 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای ماسوله
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:425
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 3998 kb

 

  عنوان: پروژه مستندسازی بافت تاريخی روستای کنگ
تعداد صفحه: 174 برگ ورد
دفعات بازدید:69
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت روستای زین آباد
تعداد صفحه: 66
دفعات بازدید:128
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11797 kb

 

  عنوان: روستای بیرق
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:154
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 1406 kb

 

  عنوان: طرح هادي روستاي کتبان
تعداد صفحه: 79
دفعات بازدید:126
قیمت:9900 تومان
حجم فایل: 4297 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای حمزه آباد مهاباد
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:154
قیمت:9900 تومان
حجم فایل: 2755 kb

 

  عنوان: روستای هلیله
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:136
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 653 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستای استلج
تعداد صفحه: 113
دفعات بازدید:128
قیمت:11000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه روستای بوژان
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:156
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 13255 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای کاهو
تعداد صفحه: 82 اسلاید
دفعات بازدید:98
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 3681 kb

 

  عنوان: پروژه مستندسازی بافت تاريخی روستای کنگ
تعداد صفحه: 174 برگ ورد
دفعات بازدید:69
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت روستای مرزبن آزادشهر
تعداد صفحه: 59
دفعات بازدید:67
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: روستای الموت (شمس کلایه)
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:140
قیمت:2300 تومان
حجم فایل: 658 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای کاهو
تعداد صفحه: 82 اسلاید
دفعات بازدید:98
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 3681 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روستای کرنگ کفتر (مینودشت)
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:16
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت روستای رویین خراسان شمالی
تعداد صفحه: 70 اسلاید
دفعات بازدید:21
قیمت:9000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت روستای کاشیدار آزادشهر
تعداد صفحه: 126 اسلاید
دفعات بازدید:29
قیمت:12000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت روستای بهرام آباد
تعداد صفحه: 65 برگ ورد
دفعات بازدید:18
قیمت:9000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت روستا آجین دوجین در ساوجبلاغ
تعداد صفحه: 80 اسلاید
دفعات بازدید:32
قیمت:24000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت شناخت و طراحي معماري روستا (روستاي كندوان)
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:684
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 6250 kb

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک