خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت تاریخچه آثار و بزرگان سبک هنری و معماری پسامدرنیسم
تعداد صفحه: 75 اسلاید
دفعات بازدید:24
قیمت:12000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری دینامیک
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:20
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری قاجار
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:35
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک نئوکلاسیسیزم
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:17
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک دی استیل یا نئوپلاستیسیزم
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:16
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک بین‌المللی(International style
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:17
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک مینیمالیسم(Minimalism
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:36
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک فوتوریسم
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:20
قیمت:2100 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری اسم
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:14
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت شیوه معماری تهرانی یا انحطاط معماری در تهران
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:16
قیمت:9800 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی معماری رمانتیسیسم
تعداد صفحه: 86 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 7642 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی سبک شناسی معماری
تعداد صفحه: 77 اسلاید
دفعات بازدید:19
قیمت:6900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل سبک معماری فولدینگ
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:32
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماران دوران پهلوی اول
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:30
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک پارتی و بناهای مربوط به این دوره
تعداد صفحه: 62 اسلاید
دفعات بازدید:21
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معرفی 10 ساختمان برتر سبز
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:21
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت درس “معماری معاصر غرب” با موضوع ذن “ZEN”
تعداد صفحه: 96 اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پست مدرنیسم پس از 1940 ـ
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ریجنالیسم ( REGIONALISM )
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت رمانتیسم در هنر ومعماری
تعداد صفحه: 59 اسلاید
دفعات بازدید:55
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2378 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری اکوتک،نقد و بررسی معماری اکوتک و آثار برجسته سبک اکوتک
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:4500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت زمینه های شکل گیری معماری دوره پهلوی
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پروژه پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن
تعداد صفحه: 109
دفعات بازدید:28
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 18253 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری های – تک ( High Tech )
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:55
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 6161 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فلسفه بنیادین دکانستراکشن
تعداد صفحه: 38 اسلاید بهمراه منابع و نتیجه
دفعات بازدید:45
قیمت:5800 تومان
حجم فایل: 618 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماري گوتيك
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:37
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6181 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روش تحقیق معماری باروک
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:50
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 9870 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هنر صدر مسیحیت ، بیزانس و هنر اسلامی
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:29
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2634 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت معماری کاغذی
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری هندسه گرا
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:37
قیمت:7500 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت تاریخچه آثار و بزرگان سبک هنری و معماری پسامدرنیسم
تعداد صفحه: 75 اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:12000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری دینامیک
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:24
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری قاجار
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:39
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک نئوکلاسیسیزم
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:21
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک دی استیل یا نئوپلاستیسیزم
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:19
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک بین‌المللی(International style
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:20
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک مینیمالیسم(Minimalism
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:39
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک فوتوریسم
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:24
قیمت:2100 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری اسم
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:17
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت شیوه معماری تهرانی یا انحطاط معماری در تهران
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:18
قیمت:9800 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی معماری رمانتیسیسم
تعداد صفحه: 86 اسلاید
دفعات بازدید:27
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 7642 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی سبک شناسی معماری
تعداد صفحه: 77 اسلاید
دفعات بازدید:22
قیمت:6900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل سبک معماری فولدینگ
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:36
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماران دوران پهلوی اول
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:36
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک پارتی و بناهای مربوط به این دوره
تعداد صفحه: 62 اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معرفی 10 ساختمان برتر سبز
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت درس “معماری معاصر غرب” با موضوع ذن “ZEN”
تعداد صفحه: 96 اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پست مدرنیسم پس از 1940 ـ
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:29
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ریجنالیسم ( REGIONALISM )
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:30
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت رمانتیسم در هنر ومعماری
تعداد صفحه: 59 اسلاید
دفعات بازدید:59
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2378 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری اکوتک،نقد و بررسی معماری اکوتک و آثار برجسته سبک اکوتک
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:27
قیمت:4500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت زمینه های شکل گیری معماری دوره پهلوی
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پروژه پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن
تعداد صفحه: 109
دفعات بازدید:30
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 18253 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری های – تک ( High Tech )
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:59
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 6161 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فلسفه بنیادین دکانستراکشن
تعداد صفحه: 38 اسلاید بهمراه منابع و نتیجه
دفعات بازدید:49
قیمت:5800 تومان
حجم فایل: 618 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماري گوتيك
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:40
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6181 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روش تحقیق معماری باروک
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:57
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 9870 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هنر صدر مسیحیت ، بیزانس و هنر اسلامی
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:33
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2634 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت معماری کاغذی
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:29
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری هندسه گرا
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:39
قیمت:7500 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری صخره ای جهان
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:36
قیمت:9000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک سوپر مدرن
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:64
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک کوبیسم
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:175
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 890 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری ساختارشکن
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:62
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی ۱۰ شاهکار معماری باروک
تعداد صفحه: 60 اسلاید
دفعات بازدید:67
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک
تعداد صفحه: 84 اسلاید
دفعات بازدید:54
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 4021 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری رم
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:81
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک نئو مدرن
تعداد صفحه: 37 اسلاید
دفعات بازدید:84
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری دیکانستراکشن،نقد و بررسی معماری دیکانستراکشن و آثار برجسته سبک دیکانستراکشن
تعداد صفحه: 105
دفعات بازدید:107
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 11157 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت – سبک فولدینگ
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:278
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 7131 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت پروژه معماری معاصر
تعداد صفحه: 136
دفعات بازدید:124
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری شیوه خراسانی
تعداد صفحه: 150
دفعات بازدید:91
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری سبک اصفهانی
تعداد صفحه: 197
دفعات بازدید:112
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 20718 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری سبک High-tech
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:79
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنایی با سبکهای دیکانستراکشن در معماری
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:84
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 3460 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک و رایت
تعداد صفحه: 96
دفعات بازدید:91
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 7551 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فضای ورودی در معماری
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:90
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری ایران باستان
تعداد صفحه: 300 اسلاید
دفعات بازدید:170
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 9161 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری چین
تعداد صفحه: 72 اسلاید
دفعات بازدید:401
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 4783 kb

 

  عنوان: بروز رسانی چارچوب معماری سازمانی فدرال با سبک معماری سرویس گرا
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:139
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 1579 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت بررسی معماری دوران صفویه
تعداد صفحه: 36 اسلاید
دفعات بازدید:182
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 4062 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تاریخ و تمدن معماری روم باستان
تعداد صفحه: 123
دفعات بازدید:245
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 5298 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماري قرون وسطي
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:238
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 6644 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری رومانسک
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:451
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2129 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسى معمارى دوره ى قاجار
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:252
قیمت:16500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت اهداف علم ارگونومی
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:272
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 266 kb

 

  عنوان: مینیمال در معماری و معماری بیونیک
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:269
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 2247 kb

 

  عنوان: معماری یونان در دوره کلاسیک
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:162
قیمت:2300 تومان
حجم فایل: 1031 kb

 

  عنوان: بیونیک
تعداد صفحه: 56 اسلاید
دفعات بازدید:202
قیمت:13500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بیونیک انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:268
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 4580 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بیونیک و معماری
تعداد صفحه: 52 اسلاید
دفعات بازدید:191
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیونیک
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:154
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تقارن در معماری
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:183
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: معماری مدرن
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:204
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 4107 kb

 

  عنوان: معماري چين
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:187
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2830 kb

 

  عنوان: معماري هاي–تك
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:172
قیمت:4100 تومان
حجم فایل: 2735 kb

 

  عنوان: طبقه بندی سبکهای معماری معاصر
تعداد صفحه: 49
دفعات بازدید:183
قیمت:4900 تومان
حجم فایل: 1123 kb

 

  عنوان: سبک های معماری غرب:
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:175
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 2660 kb

 

  عنوان: اکسپرسیونیسم
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:223
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 2353 kb

 

  عنوان: سبک شیکاگو
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:213
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 2034 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: (معماری بيونيک)
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:155
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1731 kb

 

  عنوان: بیونیک
تعداد صفحه: 13
دفعات بازدید:161
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 398 kb

 

  عنوان: معماری اکو تک های تک
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:196
قیمت:1100 تومان
حجم فایل: 1433 kb

 

  عنوان: بيونيک
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:163
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 1074 kb

 

  عنوان: پست مدرنیسم
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:233
قیمت:3400 تومان
حجم فایل: 2059 kb

 

  عنوان: معماری بيونيک
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:182
قیمت:5100 تومان
حجم فایل: 1571 kb

 

  عنوان: معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:182
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:156
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: معماري ارگانيك
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:196
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1394 kb

 

  عنوان: فوتوریسم
تعداد صفحه: 9
دفعات بازدید:213
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 475 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: گروتسک و معماری
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:320
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 858 kb

 

  عنوان: معماران معروف سبک ها
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:182
قیمت:6400 تومان
حجم فایل: 7389 kb

 

  عنوان: پست مدرنیسم چیست؟
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:152
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 796 kb

 

  عنوان: معماري نئو كلاسيك
تعداد صفحه: 4
دفعات بازدید:196
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 1276 kb

 

  عنوان: معماري مدرن
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:145
قیمت:2400 تومان
حجم فایل: 159 kb

 

  عنوان: مدرن و مدرنیته
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:137
قیمت:3100 تومان
حجم فایل: 170 kb

 

  عنوان: ساختارهای معماری مالویش و لیسیستسکی
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:137
قیمت:4300 تومان
حجم فایل: 1239 kb

 

  عنوان: معماری ديكانستراكشن
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:167
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 932 kb

 

  عنوان: پسـت مــــدرن
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:150
قیمت:2300 تومان
حجم فایل: 150 kb

 

  عنوان: پست مدرن
تعداد صفحه: 59
دفعات بازدید:169
قیمت:5900 تومان
حجم فایل: 1951 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت باروك
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:236
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 944 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسي معماري شيوه رازي
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:334
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 4125 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسي معماري دوره صفويه
تعداد صفحه: 145
دفعات بازدید:289
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 9374 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسي شيوه آذري
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:226
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 4822 kb

 

  عنوان: پاورپوينت رنسانس
تعداد صفحه: 129
دفعات بازدید:1036
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 9057 kb

 

  عنوان: پاورپوينت هنر و معماري صدر مسيحيت
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:257
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت معماري پايدار
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:270
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 21653 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري سبز
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:204
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 585 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري سبز
تعداد صفحه: 120
دفعات بازدید:313
قیمت:15000 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت سبك قاجاريه
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:238
قیمت:5500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت نهضت هنر نو
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:308
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 3354 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبك گوتيك
تعداد صفحه: 13
دفعات بازدید:221
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 441 kb

 

  عنوان: پاورپوينت سبك هاي معماري و شهرسازي
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:274
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 15364 kb

 

  عنوان: پاورپوینت سبك شيكاگو
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:353
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 3122 kb

 

  عنوان: پاورپوينت سبك آذري (معمار اسلامي)
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:257
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 14189 kb

 

  عنوان: پاورپوینت سبك خراساني (معماري اسلامي)
تعداد صفحه: 72
دفعات بازدید:258
قیمت:4800 تومان
حجم فایل: 8680 kb

 

  عنوان: پاورپوينت سبك رازي
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:361
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2475 kb

 

  عنوان: پاورپوينت ديكانستراكشن
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:606
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2857 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:245
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4822 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت معماري پارسي
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:199
قیمت:4300 تومان
حجم فایل: 6852 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري باروك
تعداد صفحه: 36
دفعات بازدید:384
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1786 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اسلامي (سبك خراساني)
تعداد صفحه: 90
دفعات بازدید:240
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8680 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم (سبك آذري)
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:265
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2159 kb

 

  عنوان: پاورپوينت شيوه آذري
تعداد صفحه: 87
دفعات بازدید:240
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 7255 kb

 

  عنوان: پاورپوينت شيوه پارتي
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:240
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 5210 kb

 

  عنوان: پاورپوينت شيوه معماري آذري
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:239
قیمت:6800 تومان
حجم فایل: 12557 kb

 

  عنوان: پاورپوينت شيوه معماري خراساني
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:206
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 5625 kb

 

  عنوان: پاورپوينت سبك اصفهان
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:209
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت سبك خراساني
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:217
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 10224 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت تخريب گرايي ونداليسم
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:278
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1596 kb

 

  عنوان: پاورپوينت شيوه معماري اصفهان
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:284
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1204 kb

 

  عنوان: پاورپوينت شيوه معماري پارسي
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:203
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت معماری سبز
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:231
قیمت:800 تومان
حجم فایل: 570 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماری فولدینگ
تعداد صفحه: 14
دفعات بازدید:384
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 564 kb

 

  عنوان: پاورپوينت نهضت وركبوند در آلمان
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:238
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 10787 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مكتب شيكاگو
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:267
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1262 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري ديجيتال
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:257
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 3784 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري پايدار و سبز
تعداد صفحه: 53
دفعات بازدید:233
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 5155 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري پايدار
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:305
قیمت:6400 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: معماری طبیعت گرا(ارگانیک)
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:472
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1826 kb

 

  عنوان: پاورپوینت سبک هایتک و اکوتک (ریچارد راجرز-رنزو پیانو-نرمن فاستر)
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:908
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 2034 kb

 

  عنوان: فوتوریسم
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:288
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1236 kb

 

  عنوان: معماری ارگانیک
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:251
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2012 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری پرش کیهانی
تعداد صفحه: 77
دفعات بازدید:727
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 5885 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بیزانس (روم شرقی)
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:656
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2123 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انقلاب بر روی ساختمانهای دوره رنسانس
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:319
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2712 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بیونیک
تعداد صفحه: 132
دفعات بازدید:368
قیمت:14000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت معماری و اکسپرسیونیسم
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:278
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 60 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نانوتکنولوژی در معماری
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:287
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2720 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: معماری مدرن متاخر آشنایی با معماری معاصر
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:359
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3424 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فوتوریسم
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:315
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 22720 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری اکوتک
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:242
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 7513 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مدرن و پست مدرن
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:450
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 4458 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری روم
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:480
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2133 kb

 

  عنوان: معماری ژنتیک – انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 101
دفعات بازدید:252
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماري پايدار
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:202
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 1190 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحقیق زیر شاخه های معماری هایتک
تعداد صفحه: 88
دفعات بازدید:281
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 11405 kb

 

  عنوان: معماری روم
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:219
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 3742 kb

 

  عنوان: پاورپوینت اهداف علم ارگونومی
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:240
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 266 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: سبک شناسی معماری ایران و جهان
تعداد صفحه: 180
دفعات بازدید:614
قیمت:18000 تومان
حجم فایل: 21613 kb

 

  عنوان: معماری بیونیک
تعداد صفحه: 158
دفعات بازدید:194
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 21285 kb

 

  عنوان: مدرنیته
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:177
قیمت:500 تومان
حجم فایل: 22 kb

 

  عنوان: هنر نو
تعداد صفحه: 11
دفعات بازدید:185
قیمت:900 تومان
حجم فایل: 57 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری معاصر
تعداد صفحه: 238 اسلاید
دفعات بازدید:374
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 6460 kb

 

  عنوان: Art Nouveau
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:185
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 3453 kb

 

  عنوان: معماری ژنتیک – انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 101
دفعات بازدید:295
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بروتالیسم در معماری – پروژه مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 61
دفعات بازدید:437
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2587 kb

 

  عنوان: معماری دیکانستراکشن – پروژه مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:208
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6082 kb

 

  عنوان: پاورپوینت سبک ها و دروان های معماری معاصر – از مدرنیته تا معماری متاخر
تعداد صفحه: 270 اسلاید - 5 پاورپوینت
دفعات بازدید:354
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 22406 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پسـت مــــدرن
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:152
قیمت:2300 تومان
حجم فایل: 150 kb

 

  عنوان: پست مدرن
تعداد صفحه: 59
دفعات بازدید:171
قیمت:5900 تومان
حجم فایل: 1951 kb

 

  عنوان: معماری مدرن
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:158
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 5283 kb

 

  عنوان: فنگ شوای
تعداد صفحه: 175
دفعات بازدید:139
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12393 kb

 

  عنوان: هنر مدرن
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:164
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 7068 kb

 

  عنوان: معماری فولدینگ
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:225
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 3037 kb

 

  عنوان: معماری مجازی و هولوگرافیک در جام جهانی
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:153
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 2928 kb

 

  عنوان: سبک رومانسک
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:425
قیمت:3900 تومان
حجم فایل: 1900 kb

 

  عنوان: معماری غیر خطی و سیال
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:194
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 1528 kb

 

  عنوان: اتروسكها
تعداد صفحه: 62
دفعات بازدید:157
قیمت:7900 تومان
حجم فایل: 756 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: معماري ارگانيك
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:199
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1394 kb

 

  عنوان: فوتوریسم
تعداد صفحه: 9
دفعات بازدید:218
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 475 kb

 

  عنوان: گروتسک و معماری
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:322
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 858 kb

 

  عنوان: معماران معروف سبک ها
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:185
قیمت:6400 تومان
حجم فایل: 7389 kb

 

  عنوان: پست مدرنیسم چیست؟
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:154
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 796 kb

 

  عنوان: معماري نئو كلاسيك
تعداد صفحه: 4
دفعات بازدید:200
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 1276 kb

 

  عنوان: معماري مدرن
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:149
قیمت:2400 تومان
حجم فایل: 159 kb

 

  عنوان: مدرن و مدرنیته
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:138
قیمت:3100 تومان
حجم فایل: 170 kb

 

  عنوان: ساختارهای معماری مالویش و لیسیستسکی
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:138
قیمت:4300 تومان
حجم فایل: 1239 kb

 

  عنوان: معماری ديكانستراكشن
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:167
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 932 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: اکسپرسیونیسم
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:228
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 2353 kb

 

  عنوان: سبک شیکاگو
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:218
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 2034 kb

 

  عنوان: (معماری بيونيک)
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:160
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1731 kb

 

  عنوان: بیونیک
تعداد صفحه: 13
دفعات بازدید:164
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 398 kb

 

  عنوان: معماری اکو تک های تک
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:198
قیمت:1100 تومان
حجم فایل: 1433 kb

 

  عنوان: بيونيک
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:165
قیمت:5700 تومان
حجم فایل: 1074 kb

 

  عنوان: پست مدرنیسم
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:235
قیمت:3400 تومان
حجم فایل: 2059 kb

 

  عنوان: معماری بيونيک
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:183
قیمت:5100 تومان
حجم فایل: 1571 kb

 

  عنوان: معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:184
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:156
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 161 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: بیونیک
تعداد صفحه: 56 اسلاید
دفعات بازدید:206
قیمت:13500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بیونیک انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:270
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 4580 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیونیک و معماری
تعداد صفحه: 52 اسلاید
دفعات بازدید:195
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیونیک
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:157
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تقارن در معماری
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:187
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: معماری مدرن
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:205
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 4107 kb

 

  عنوان: معماري چين
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:189
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2830 kb

 

  عنوان: معماري هاي–تك
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:173
قیمت:4100 تومان
حجم فایل: 2735 kb

 

  عنوان: طبقه بندی سبکهای معماری معاصر
تعداد صفحه: 49
دفعات بازدید:187
قیمت:4900 تومان
حجم فایل: 1123 kb

 

  عنوان: سبک های معماری غرب:
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:179
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 2660 kb

 

افزودن محتوا...


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت معماری چین
تعداد صفحه: 72 اسلاید
دفعات بازدید:406
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 4783 kb

 

  عنوان: بروز رسانی چارچوب معماری سازمانی فدرال با سبک معماری سرویس گرا
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:141
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 1579 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی معماری دوران صفویه
تعداد صفحه: 36 اسلاید
دفعات بازدید:186
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 4062 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تاریخ و تمدن معماری روم باستان
تعداد صفحه: 123
دفعات بازدید:249
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 5298 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماري قرون وسطي
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:244
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 6644 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری رومانسک
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:458
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2129 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسى معمارى دوره ى قاجار
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:257
قیمت:16500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت اهداف علم ارگونومی
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:279
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 266 kb

 

  عنوان: مینیمال در معماری و معماری بیونیک
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:274
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 2247 kb

 

  عنوان: معماری یونان در دوره کلاسیک
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:166
قیمت:2300 تومان
حجم فایل: 1031 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت معماری دیکانستراکشن،نقد و بررسی معماری دیکانستراکشن و آثار برجسته سبک دیکانستراکشن
تعداد صفحه: 105
دفعات بازدید:110
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 11157 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت – سبک فولدینگ
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:283
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 7131 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه معماری معاصر
تعداد صفحه: 136
دفعات بازدید:126
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری شیوه خراسانی
تعداد صفحه: 150
دفعات بازدید:94
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری سبک اصفهانی
تعداد صفحه: 197
دفعات بازدید:118
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 20718 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری سبک High-tech
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:83
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنایی با سبکهای دیکانستراکشن در معماری
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:86
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 3460 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک و رایت
تعداد صفحه: 96
دفعات بازدید:94
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 7551 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فضای ورودی در معماری
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:91
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری ایران باستان
تعداد صفحه: 300 اسلاید
دفعات بازدید:174
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 9161 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه پاورپوینت معماری کاغذی
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:30
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری هندسه گرا
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:43
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری صخره ای جهان
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:38
قیمت:9000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک سوپر مدرن
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:66
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک کوبیسم
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:184
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 890 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری ساختارشکن
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:65
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی ۱۰ شاهکار معماری باروک
تعداد صفحه: 60 اسلاید
دفعات بازدید:68
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک
تعداد صفحه: 84 اسلاید
دفعات بازدید:58
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 4021 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری رم
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:81
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک نئو مدرن
تعداد صفحه: 37 اسلاید
دفعات بازدید:96
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12725 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت ریجنالیسم ( REGIONALISM )
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:30
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت رمانتیسم در هنر ومعماری
تعداد صفحه: 59 اسلاید
دفعات بازدید:61
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2378 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری اکوتک،نقد و بررسی معماری اکوتک و آثار برجسته سبک اکوتک
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:4500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت زمینه های شکل گیری معماری دوره پهلوی
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پروژه پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن
تعداد صفحه: 109
دفعات بازدید:34
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 18253 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری های – تک ( High Tech )
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:61
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 6161 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فلسفه بنیادین دکانستراکشن
تعداد صفحه: 38 اسلاید بهمراه منابع و نتیجه
دفعات بازدید:51
قیمت:5800 تومان
حجم فایل: 618 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماري گوتيك
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:43
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6181 kb

 

  عنوان: پاورپوینت روش تحقیق معماری باروک
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:61
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 9870 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هنر صدر مسیحیت ، بیزانس و هنر اسلامی
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:37
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2634 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری اسم
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:18
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت شیوه معماری تهرانی یا انحطاط معماری در تهران
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:19
قیمت:9800 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی معماری رمانتیسیسم
تعداد صفحه: 86 اسلاید
دفعات بازدید:27
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 7642 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی سبک شناسی معماری
تعداد صفحه: 77 اسلاید
دفعات بازدید:24
قیمت:6900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل سبک معماری فولدینگ
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:36
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماران دوران پهلوی اول
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:37
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک پارتی و بناهای مربوط به این دوره
تعداد صفحه: 62 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معرفی 10 ساختمان برتر سبز
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت درس “معماری معاصر غرب” با موضوع ذن “ZEN”
تعداد صفحه: 96 اسلاید
دفعات بازدید:27
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پست مدرنیسم پس از 1940 ـ
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:33
قیمت:8000 تومان

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت كلیسای نور اثر تادائو آندو
تعداد صفحه: 60 اسلاید
دفعات بازدید:6
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی
تعداد صفحه: 65 اسلاید
دفعات بازدید:7
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تاریخچه آثار و بزرگان سبک هنری و معماری پسامدرنیسم
تعداد صفحه: 75 اسلاید
دفعات بازدید:29
قیمت:12000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری دینامیک
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:33
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری قاجار
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:44
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک نئوکلاسیسیزم
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک دی استیل یا نئوپلاستیسیزم
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک بین‌المللی(International style
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:22
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک مینیمالیسم(Minimalism
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:41
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سبک فوتوریسم
تعداد صفحه: 27 اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:2100 تومان

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک