خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
عنوان: پاورپوينت طراحي بندر بزرگ مسافري تجاري آفتاب كيش (مهندسي بندر)
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:390
قیمت:1700 تومان
حجم فایل: 853 kb

 

  عنوان: ساخت بندر
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:313
قیمت:1700 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پایانه مسافربری قائم چالوس به همراه ضوابط
تعداد صفحه: 41 اسلاید
دفعات بازدید:257
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 916 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت پایانه مسافر بری دولت ساری
تعداد صفحه: 42 اسلاید
دفعات بازدید:238
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1023 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت ترمینال شاهین شهر
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:373
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 3011 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت پایانه مسافربری بابلسر
تعداد صفحه: 56 اسلاید
دفعات بازدید:198
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2888 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ترمینال قائمشهر
تعداد صفحه: 76 اسلاید
دفعات بازدید:202
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2664 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ترمینال مطالعه و بررسی 2 نمونه از پایانه های ایرانی( ترمینال جنوب و غرب
تعداد صفحه: 77 اسلاید
دفعات بازدید:770
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 4675 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پایانه مسافربری رشت
تعداد صفحه: 37 اسلاید
دفعات بازدید:347
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 1214 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی پایانه مسافربری غرب تهران (ترمینال آزادی)
تعداد صفحه: 62 اسلاید
دفعات بازدید:469
قیمت:13000 تومان
حجم فایل: 2126 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: تحلیل و بررسی پایانه مسافربری کاوه اصفهان (ترمینال کاوه اصفهان)
تعداد صفحه: 75
دفعات بازدید:964
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 4208 kb

 

  عنوان: پایانه مسافربری سنندج
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:295
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1753 kb

 

  عنوان: مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:370
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 253 kb

 

  عنوان: استاندارد های ترمینال
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:751
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 887 kb

 

  عنوان: ترمينالهاي موفق
تعداد صفحه: 97
دفعات بازدید:374
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 2335 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران
تعداد صفحه: 24 اسلاید
دفعات بازدید:448
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 5517 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت ترمینال اراک
تعداد صفحه: 11 اسلاید
دفعات بازدید:301
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 2347 kb

 

  عنوان: تجزیه و تحلیل فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن به همراه برنامه فیزیکی – معمار رنزو پیانو
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:469
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 8159 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پایانه مسافربری آمل
تعداد صفحه: 52 اسلاید
دفعات بازدید:264
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 1706 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نمونه ها ی خارجی ترمینال دنور
تعداد صفحه: 39 اسلاید
دفعات بازدید:433
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 2862 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت ضوابط طراحی ترمینال
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:430
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 5157 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ترمینال مسافربری رفسنجان به همراه ضوابط طراحی پایانه
تعداد صفحه: 69 اسلاید
دفعات بازدید:301
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8408 kb

 

  عنوان: تجزیه و تحلیل فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن به همراه برنامه فیزیکی – معمار رنزو پیانو
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:469
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 8159 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت ترمینال اراک
تعداد صفحه: 11 اسلاید
دفعات بازدید:301
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 2347 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران
تعداد صفحه: 24 اسلاید
دفعات بازدید:448
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 5517 kb

 

  عنوان: استاندارد های ترمینال
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:751
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 887 kb

 

  عنوان: مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:370
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 253 kb

 

  عنوان: پایانه مسافربری سنندج
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:295
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1753 kb

 

  عنوان: ترمينالهاي موفق
تعداد صفحه: 97
دفعات بازدید:374
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 2335 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ترمینال مسافربری شهر نور
تعداد صفحه: 15 اسلاید
دفعات بازدید:350
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 6551 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت پایانه مسافربری قائم چالوس به همراه ضوابط
تعداد صفحه: 41 اسلاید
دفعات بازدید:257
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 916 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت پایانه مسافر بری دولت ساری
تعداد صفحه: 42 اسلاید
دفعات بازدید:238
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1023 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت ترمینال شاهین شهر
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:373
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 3011 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت پایانه مسافربری بابلسر
تعداد صفحه: 56 اسلاید
دفعات بازدید:198
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2888 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ترمینال قائمشهر
تعداد صفحه: 76 اسلاید
دفعات بازدید:202
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2664 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ترمینال مسافربری رفسنجان به همراه ضوابط طراحی پایانه
تعداد صفحه: 69 اسلاید
دفعات بازدید:301
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8408 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پایانه مسافربری همدان به همراه ضوابط طراحی ترمینال
تعداد صفحه: 61 اسلاید
دفعات بازدید:1222
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 7837 kb

 

  عنوان: پاورپوینت پایانه مسافربری کرمان به همراه ضوابط طراحی ترمینال
تعداد صفحه: 61 اسلاید
دفعات بازدید:355
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 8357 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط طراحی ترمینال
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:430
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 5157 kb

 

  عنوان: مكانيابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي- مطالعه موردي اسكله بندر عباس 19
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:153
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 4212 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: تحلیل و بررسی پایانه مسافربری کاوه اصفهان (ترمینال کاوه اصفهان)
تعداد صفحه: 75
دفعات بازدید:965
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 4208 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی پایانه ی بین المللی یوکوهاما و معرفی معمار بنا
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:63
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: تمرینات معماری، تحقیق مقدمات طراحی، بررسی بنای ایستگاهی Satolas-TGV در ييلاق، طرح کالاتراو
تعداد صفحه: 18 برگ ورد
دفعات بازدید:45
قیمت:15000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:78
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی مترو
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:18
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 2994 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی مونوریل
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:22
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 5590 kb

 

  عنوان: بندر امام خميني 53 ص + 32 اسلاید
تعداد صفحه: 53 ص + 32 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1816 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقد راه آهن ليون فرانسه
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:36
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت طراحی فرودگاه مسافربری
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:83
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2016 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی معماری ایستگاههای مترو
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:51
قیمت:15000 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی فرودگاه oslo
تعداد صفحه: 21 اسلاید
دفعات بازدید:7
قیمت:3500 تومان

 

  عنوان: تجزیه و تحلیل ترمینال کاوه اصفهان ( پایانه مسافربری شهید کاوه اصفهان ) تحلیل ترمینال ایرانی
تعداد صفحه: 113 اسلاید در قالب 2 فایل پاورپوینت
دفعات بازدید:52
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 20495 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی فرودگاه پادشاه داوود
تعداد صفحه: 18 برگ ورد
دفعات بازدید:34
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل فرودگاه کاشان ( نقد و بررسی پایانه مسافربری و ترمینال فرودگاه بین المللی ایرانی )
تعداد صفحه: 64 اسلاید
دفعات بازدید:44
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 10639 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی پایانه مسافربری نیویورک (ترمینال اتوبوس نیویورک)
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:46
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 4185 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی فرودگاه دوسلدورف
تعداد صفحه: 26 اسلاید
دفعات بازدید:4
قیمت:3900 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی فرودگاه بوینس آیرس
تعداد صفحه: 26 اسلاید
دفعات بازدید:3
قیمت:3900 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی سالن مرکزی فرودگاه مونیخ (MAC)
تعداد صفحه: 35 اسلاید
دفعات بازدید:6
قیمت:4900 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل و بررسی فرودگاه LEIPZIG
تعداد صفحه: 26 اسلاید
دفعات بازدید:5
قیمت:3900 تومان

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک