خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت مبانی نظری ، اسامی فضاها ،نمونه موردی بیمارستان قلب
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:353
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 2770 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت بیمارستان بخش اورژانس
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:291
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 1671 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات بیمارستان
تعداد صفحه: 71 اسلاید
دفعات بازدید:233
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 2860 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات بیمارستان بخش بستری
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:184
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 2517 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بخش اداری بیمارستان
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:403
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 116 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان ساختمان اورژانس
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:230
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6765 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مطالعات اوليه طراحی معماری 4 - بیمارستانها - بررسی نمونه های موجود
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:374
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: پاوپوینت پویا از بیمارستان زنان و زایمان و نوزادان
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:783
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12033 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بخش تخصصی فیزیوتراپی
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:1127
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 10963 kb

 

  عنوان: پاورپوينت ساختمان اورژانس -آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:272
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6763 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بخش رادیولوژی
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:372
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1599 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بخش بستری بیمارستان
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:335
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2937 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان تخصصی سوانح و سوختگی
تعداد صفحه: 107
دفعات بازدید:297
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 7135 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بخش بستری بیمارستان
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:416
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 2937 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان (بخش اورژانس)
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:578
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2685 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بيمارستان دكتر بهشتي بندر انزلي
تعداد صفحه: 68
دفعات بازدید:309
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 5178 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان گیل
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:334
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 8733 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بيمارستان
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:309
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 12802 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:205
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 9022 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مطالعات معماری بیمارستان طراحی معماری 4
تعداد صفحه: 153
دفعات بازدید:361
قیمت:21500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری بيمارستان 300تختخوابي در ایران
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:302
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2669 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی و نقد چند نمونه بیمارستان خارجی
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:1091
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 2308 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال
تعداد صفحه: 14 اسلاید
دفعات بازدید:146
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 291 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طراحی معماری 5 - زنان زایمان و نوزادان
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:212
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 13802 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:121
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4257 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بخش بستری
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:154
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیمارستان خارجی به همراه نقشه – اسپانیا (Hospital de Mataro ) – نمونه موردی بیمارستان
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:825
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 7453 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مشخصات و فضاهای بیمارستان میلاد
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:222
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 501 kb

 

  عنوان: تاثیر پزشکی بر معماری
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:159
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 811 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت مطالعات بیمارستان
تعداد صفحه: 71+16+76 اسلاید
دفعات بازدید:195
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 3672 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری بیمارستان
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:188
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4102 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تاسیسات بیمارستانی
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:181
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 16707 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان گیل
تعداد صفحه: 91
دفعات بازدید:208
قیمت:9100 تومان
حجم فایل: 6631 kb

 

  عنوان: مطالعات معماری بیمارستان
تعداد صفحه: 115 اسلاید
دفعات بازدید:235
قیمت:18000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت تحليل سايت بيمارستان
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:291
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 15993 kb

 

  عنوان: پاورپوینت عملکردها و برنامه فیزیکی درمانگاهها
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:304
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 3136 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مطالعات معماری کلینیک و بیمارستان
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:193
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2691 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مبانی نظری ،مطالعات کلی بیمارستان
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:201
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 311 kb

 

  عنوان: مطالعات بیمارستان(پاورپوینت)
تعداد صفحه: 73
دفعات بازدید:174
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2231 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل بیمارستان میلاد
تعداد صفحه: 78
دفعات بازدید:1269
قیمت:7800 تومان
حجم فایل: 3640 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بررسی الگوهای بیمارستانی و نحوه توسعه
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:194
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1664 kb

 

  عنوان: پاورپوینت دیاگرام بخشهای بیمارستان
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:318
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1540 kb

 

  عنوان: پاورپوينت کاربری های بهداشتی درمانی
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:114
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 96 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مطالعات بیمارستان ( آشنایی با طراحی معماری (4)
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:211
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت مطالعات اولیه طراحی معماری4 - بیمارستانها - بررسی نمونه های موجود
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:241
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: جدول برنامه فیزیکی ،ابعاد فضایی و دیاگرام فضایی کلینیک دندانپزشکی
تعداد صفحه: 10 برگ ورد + دیاگرام اتوکد
دفعات بازدید:1962
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 1474 kb

 

  عنوان: مطالعات اوليه طراحي معماری4- بيمارستانها,بررسي نمونه هاي موجود,
تعداد صفحه: 80 اسلاید
دفعات بازدید:224
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: تحلیل ورد بیمارستان کاندانگ کربائو سنگاپور – سنگاپور بهمراه پلان
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:169
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1686 kb

 

  عنوان: پاورپوينت نقد تحلیل و بررسی کلینیک و بیمارستان خارجی بهمراه تحلیل کل پلان طبقات
تعداد صفحه: 109
دفعات بازدید:234
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 3550 kb

 

  عنوان: پاورپوينت بررسی فضاهای بیمارستان میلاد تهران
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:178
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11544 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بررسی تجزیه وتحلیل بیمارستان
تعداد صفحه: 64 اسلاید
دفعات بازدید:6
قیمت:8900 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی بیمارستان ۱۰۰ تخته خوابه کرمانشاه
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:9
قیمت:5900 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی اصول طراحی بیمارستان
تعداد صفحه: 45 اسلاید
دفعات بازدید:9
قیمت:6900 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بررسی بیمارستان امام خمینی قزوین
تعداد صفحه: 61 اسلاید
دفعات بازدید:16
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی مطالعه فضای بیمارستان
تعداد صفحه: ۵۰ اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:4900 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل درمانگاه بروجن – بیمارستان بروجن – ( نمونه موردی درمانگاه و بیمارستان ایرانی ) به همراه ریزفضاهای درمانگاه و بیمارستان
تعداد صفحه: 80 اسلاید
دفعات بازدید:44
قیمت:12500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت نقد و بررسی بیمارستان امام خمینی اردبیل ( تحلیل بیمارستان و کلینیک ایرانی ) مرکز آموزشی درمانی و کلینیک تخصصی
تعداد صفحه: 66 اسلاید
دفعات بازدید:55
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 3658 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی بیمارستان امام رضا ارومیه
تعداد صفحه: 61 اسلاید
دفعات بازدید:10
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 19887 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی بیمارستان توانبخشی اثر هرزوگ و دمورون
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:9
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ضوابط ، برنامه فیزیکی و استانداردهای طراحی خانه سالمندان
تعداد صفحه: 114 اسلاید
دفعات بازدید:7
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 8231 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی بیمارستان
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:7
قیمت:5900 تومان

 

  عنوان: دانلود برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب pdf
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:4
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 857 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی معماری کلینیک و بیمارستان
تعداد صفحه: 76 اسلاید
دفعات بازدید:7
قیمت:8900 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت دیاگرام ، فضاها نمونه موردی و ضوابط و استاندارد بیمارستان قلب
تعداد صفحه: 66 اسلاید
دفعات بازدید:211
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 2794 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان اولینا،کشور انگلستان،به همراه تمامی پلان ها و تصاویر
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:81
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 7202 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معرفی انواع الگوهای حجمی بیمارستان(به همراه تحلیل الگوها)
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:59
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت مطالعات بیمارستان میلاد،به همراه پلان ها و تصاویر
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:55
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3667 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان آتیه
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:46
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان
تعداد صفحه: 75 اسلاید
دفعات بازدید:31
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی طراحی اتاقهای عمل بیمارستان
تعداد صفحه: 20 اسلاید
دفعات بازدید:46
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان،به همراه دیاگرام های فضاهای درمانی
تعداد صفحه: 25 اسلاید+66 اسلاید
دفعات بازدید:47
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 9975 kb

 

  عنوان: پاورپوینت قوانین و استانداردهای ساخت بیمارستان
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:33
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی ضوابط مقررات طراحی بیمارستان درمانگاه
تعداد صفحه: 42 اسلاید
دفعات بازدید:21
قیمت:5800 تومان
حجم فایل: 16529 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت مطالعات اولیه طراحی معماری4 - بیمارستانها - بررسی نمونه های موجود
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:242
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: پاورپوينت کاربری های بهداشتی درمانی
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:114
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 96 kb

 

  عنوان: مطالعات اوليه طراحي معماری4- بيمارستانها,بررسي نمونه هاي موجود,
تعداد صفحه: 80 اسلاید
دفعات بازدید:230
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت بیمارستان بخش اورژانس
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:292
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 1671 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات بیمارستان
تعداد صفحه: 71 اسلاید
دفعات بازدید:237
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 2860 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات بیمارستان بخش بستری
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:186
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 2517 kb

 

  عنوان: استاندارد ضوابط برنامه فیزیکی و نمونه موردی کلینیک دندانپزشکی
تعداد صفحه: 67 اسلاید
دفعات بازدید:176
قیمت:18000 تومان
حجم فایل: 10590 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فاز صفربخش جراحی
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:58
قیمت:5200 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی حکیم جرجانی(گرگان)
تعداد صفحه: 100 اسلاید
دفعات بازدید:120
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 6765 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل سه بیمارستان و کلینیک خارجی(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:121
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3956 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت مطالعات اولیه طراحی معماری4 - بیمارستانها - بررسی نمونه های موجود
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:242
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: پاورپوينت کاربری های بهداشتی درمانی
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:114
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 96 kb

 

  عنوان: مطالعات اوليه طراحي معماری4- بيمارستانها,بررسي نمونه هاي موجود,
تعداد صفحه: 80 اسلاید
دفعات بازدید:230
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت بیمارستان بخش اورژانس
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:292
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 1671 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات بیمارستان
تعداد صفحه: 71 اسلاید
دفعات بازدید:237
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 2860 kb

 

  عنوان: دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات بیمارستان بخش بستری
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:186
قیمت:100 تومان
حجم فایل: 2517 kb

 

  عنوان: استاندارد ضوابط برنامه فیزیکی و نمونه موردی کلینیک دندانپزشکی
تعداد صفحه: 67 اسلاید
دفعات بازدید:176
قیمت:18000 تومان
حجم فایل: 10590 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فاز صفربخش جراحی
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:58
قیمت:5200 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی حکیم جرجانی(گرگان)
تعداد صفحه: 100 اسلاید
دفعات بازدید:120
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 6765 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل سه بیمارستان و کلینیک خارجی(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:121
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3956 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: برنامه فیزیکی بیمارستان
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:181
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 3653 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مناسب سازی فضای شهری برای معلولين جسمی - حركتی
تعداد صفحه: 51 اسلاید
دفعات بازدید:147
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 6731 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل بیمارستانهای روانی خارجی(تیمارستان )بهمراه پلان
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:277
قیمت:14500 تومان
حجم فایل: 10621 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل بیمارستان کودکان خارجی بهمراه پلان (مطالعات تطبیقی)
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:417
قیمت:11500 تومان
حجم فایل: 14086 kb

 

  عنوان: پاورپوينت نقد تحلیل و بررسی کلینیک و بیمارستان خارجی بهمراه تحلیل کل پلان طبقات
تعداد صفحه: 109
دفعات بازدید:234
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 3550 kb

 

  عنوان: پاورپوينت بررسی فضاهای بیمارستان میلاد تهران
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:178
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11544 kb

 

  عنوان: پاورپوينت نقد نمونه های موردی بیمارستان میلاد بهمراه تحلیل پلان
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:484
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 1894 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحلیل بیمارستان تخصصی شامل 400 تخت برای رفتار درمانی و بیش از 180 تخت برای بیماران روانی و بررسی چند بیمارستان دیگر
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:366
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 8761 kb

 

  عنوان: تحلیل ورد بیمارستان کاندانگ کربائو سنگاپور – سنگاپور بهمراه پلان
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:169
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1686 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مطالعات بیمارستان ( آشنایی با طراحی معماری (4)
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:211
قیمت:10000 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی و نقد چند نمونه بیمارستان خارجی
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:1093
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 2308 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بيمارستان 300تختخوابي در ایران
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:306
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2669 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مطالعات اوليه طراحی معماری 4 - بیمارستانها - بررسی نمونه های موجود
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:377
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 5116 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان ساختمان اورژانس
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:230
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6765 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال
تعداد صفحه: 14 اسلاید
دفعات بازدید:146
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 291 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طراحی معماری 5 - زنان زایمان و نوزادان
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:214
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 13802 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:122
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4257 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مطالعات معماری بیمارستان طراحی معماری 4
تعداد صفحه: 153
دفعات بازدید:361
قیمت:21500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:207
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 9022 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بخش اداری بیمارستان
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:404
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 116 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری بيمارستان 300تختخوابي در ایران
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:306
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2669 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی و نقد چند نمونه بیمارستان خارجی
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:1093
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 2308 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال
تعداد صفحه: 14 اسلاید
دفعات بازدید:146
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 291 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طراحی معماری 5 - زنان زایمان و نوزادان
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:214
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 13802 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:122
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4257 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بخش بستری
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:155
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیمارستان خارجی به همراه نقشه – اسپانیا (Hospital de Mataro ) – نمونه موردی بیمارستان
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:832
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 7453 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مشخصات و فضاهای بیمارستان میلاد
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:223
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 501 kb

 

  عنوان: تاثیر پزشکی بر معماری
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:159
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 811 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت مطالعات بیمارستان
تعداد صفحه: 71+16+76 اسلاید
دفعات بازدید:195
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 3672 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت مشخصات و فضاهای بیمارستان میلاد
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:223
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 501 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان گیل
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:337
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 8733 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بيمارستان دكتر بهشتي بندر انزلي
تعداد صفحه: 68
دفعات بازدید:314
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 5178 kb

 

  عنوان: جدول برنامه فیزیکی ،ابعاد فضایی و دیاگرام فضایی کلینیک دندانپزشکی
تعداد صفحه: 10 برگ ورد + دیاگرام اتوکد
دفعات بازدید:1977
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 1474 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل بیمارستان میلاد
تعداد صفحه: 78
دفعات بازدید:1282
قیمت:7800 تومان
حجم فایل: 3640 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی الگوهای بیمارستانی و نحوه توسعه
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:194
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1664 kb

 

  عنوان: پاورپوینت دیاگرام بخشهای بیمارستان
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:318
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1540 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت مطالعات بیمارستان
تعداد صفحه: 71+16+76 اسلاید
دفعات بازدید:195
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 3672 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیمارستان خارجی به همراه نقشه – اسپانیا (Hospital de Mataro ) – نمونه موردی بیمارستان
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:832
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 7453 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مبانی نظری ، اسامی فضاها ،نمونه موردی بیمارستان قلب
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:358
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 2770 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بيمارستان
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:311
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 12802 kb

 

  عنوان: پاورپوينت ساختمان اورژانس -آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:272
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6763 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تحليل سايت بيمارستان
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:291
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 15993 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بخش بستری بیمارستان
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:335
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2937 kb

 

  عنوان: پاوپوینت پویا از بیمارستان زنان و زایمان و نوزادان
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:785
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12033 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی بخش تخصصی فیزیوتراپی
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:1127
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 10963 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بخش رادیولوژی
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:372
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1599 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان تخصصی سوانح و سوختگی
تعداد صفحه: 107
دفعات بازدید:298
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 7135 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بخش بستری بیمارستان
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:417
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 2937 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیمارستان (بخش اورژانس)
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:583
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2685 kb

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک