خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Enter Title
 
عنوان: پاورپوینت کتابخانه آستان قدس رضوی
تعداد صفحه: 56 اسلاید
دفعات بازدید:437
قیمت:4200 تومان
حجم فایل: 7451 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل فرهنگسرای فرشچیان اصفهان و موزه هنر کراکر آمریکا
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:855
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 2708 kb

 

  عنوان: پاور پوینت موزه ملی ایران باستان
تعداد صفحه: 26 اسلاید
دفعات بازدید:276
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 6508 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت تحلیل موزه سزار پلی
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:534
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1712 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل معماری موزه یهود
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:628
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8022 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت تحلیل موزه DE YOUNG
تعداد صفحه: 37 اسلاید
دفعات بازدید:417
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4955 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل مشهور ترین موزه های جهان
تعداد صفحه: 142
دفعات بازدید:447
قیمت:4800 تومان
حجم فایل: 12828 kb

 

  عنوان: دانلود پلان های موزه و پروژه پاورپوینت تحلیل معماری موزه گوگنهایم بیلبائو
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:1071
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6251 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی و تحلیل باغ موزه آب واقع درخیابان یخچال تهران
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:686
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 2217 kb

 

  عنوان: پاورپوينت طرح معماري 3 (كلوپ جوانان)
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:374
قیمت:2200 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت موزه اتومبیل تری جی تی تی آی
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:421
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 536 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه لوورپاریس
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:844
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 3987 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه اشملین (ریبا استرلینگ 2010)
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:414
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 830 kb

 

  عنوان: پاور پوینت شناخت موزه موسیقی تهران
تعداد صفحه: 44 اسلاید
دفعات بازدید:390
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 18730 kb

 

  عنوان: تحلیل و آنالیز موزه سینما - تهران واقع در باغ فردوس
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:686
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 22640 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه هنر سامسونگ
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:334
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2674 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه زمان
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:325
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 3785 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه هلسینکی اثر استیون هول
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:520
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 10534 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل موزه هنر کیمبل
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:1634
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6712 kb

 

  عنوان: برنامه فیزیکی پروژه فرهنگی
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:254
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 252 kb

 

 


Text/HTML
 
  عنوان: برنامه فیزیکی پروژه فرهنگی
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:389
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 252 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تادائو آندو
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:326
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3486 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه جواهرات ملی
تعداد صفحه: 70 اسلاید
دفعات بازدید:585
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 2549 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه هنرهای ملی
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:270
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4260 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه تاریخ هولوکاست
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:365
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3173 kb

 

  عنوان: تجزیه و تحلیل موزه هنرهای معاصر شیراز
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:334
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 1938 kb

 

  عنوان: تحلیل موزه هنرهای مدرن فورت ورث ، تادائو آندو (معرفی زندگی نامه و آثار معمار )
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:521
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 5233 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مرکز فرهنگی جیبائو
تعداد صفحه: 29 اسلاید
دفعات بازدید:211
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 3854 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه گوگنهایم بیلبائو - فرانک گهری
تعداد صفحه: 18 اسلاید
دفعات بازدید:274
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 3040 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه گوگنهایم بیلبائو اثر فرانک او گری
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:926
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 3916 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بقعه هارونیه
تعداد صفحه: 135 اسلاید
دفعات بازدید:296
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 5675 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شکل شناسی کتابخانه های شاخص جهانی
تعداد صفحه: 115 اسلاید
دفعات بازدید:245
قیمت:16500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه ریچارد مییر
تعداد صفحه: 61 اسلاید
دفعات بازدید:348
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 12417 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طرح معماری 2 - موزه یهود
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:314
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه گوگنهایم - فرانک گری
تعداد صفحه: 64 اسلاید
دفعات بازدید:360
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 18874 kb

 

  عنوان: سایت پلان موزه DE YOUNG
تعداد صفحه: 9
دفعات بازدید:412
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 1054 kb

 

  عنوان: موزه کیاسما و تحلیل سایت
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:720
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1571 kb

 

  عنوان: برنامه فیزیکی طراحی موزه و استاندارد های فضاها
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:1811
قیمت:5400 تومان
حجم فایل: 4158 kb

 

  عنوان: ساختار هنرمندانه گیتی و رابطه آن با هنر معماری
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:241
قیمت:6300 تومان
حجم فایل: 6182 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه آب
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:386
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 3203 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت بقعه هارونیه
تعداد صفحه: 135 اسلاید
دفعات بازدید:296
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 5675 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شکل شناسی کتابخانه های شاخص جهانی
تعداد صفحه: 115 اسلاید
دفعات بازدید:245
قیمت:16500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه ریچارد مییر
تعداد صفحه: 61 اسلاید
دفعات بازدید:348
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 12417 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طرح معماری 2 - موزه یهود
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:314
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه گوگنهایم - فرانک گری
تعداد صفحه: 64 اسلاید
دفعات بازدید:360
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 18874 kb

 

  عنوان: سایت پلان موزه DE YOUNG
تعداد صفحه: 9
دفعات بازدید:412
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 1054 kb

 

  عنوان: موزه کیاسما و تحلیل سایت
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:720
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1571 kb

 

  عنوان: برنامه فیزیکی طراحی موزه و استاندارد های فضاها
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:1811
قیمت:5400 تومان
حجم فایل: 4158 kb

 

  عنوان: ساختار هنرمندانه گیتی و رابطه آن با هنر معماری
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:241
قیمت:6300 تومان
حجم فایل: 6182 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه آب
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:386
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 3203 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت موزه یهودJewish museum
تعداد صفحه: 9
دفعات بازدید:237
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 12523 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طراحی كتابخانه
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:323
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 3029 kb

 

  عنوان: موزه گوگنهایم بیلبائو
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:288
قیمت:6400 تومان
حجم فایل: 2762 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه تاریخ هلوکاست
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:306
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1180 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت موزه ی یهود
تعداد صفحه: 11
دفعات بازدید:293
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1291 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مجموعه فرهنگي موزه LA GEODE
تعداد صفحه: 18 اسلاید
دفعات بازدید:268
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 857 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فرهنگ‌سراي هنر (ارسباران)
تعداد صفحه: 17 اسلاید
دفعات بازدید:475
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 283 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نگاهی به ساختمان موزه حیات و محیط زیست York County، کارولینای جنوبی
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:369
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 3826 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي با موزه ملی ایران(ایران باستان)
تعداد صفحه: 12 اسلاید
دفعات بازدید:641
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1156 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مركز ملي,فرهنگي و هنري ژرژ پمپيدو (پاريس)
تعداد صفحه: 13 اسلاید
دفعات بازدید:708
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2480 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت معرفي موزه يهود
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:558
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 619 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فرهنگسرای نگارستان (موزه قرآن)
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:1092
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 2366 kb

 

  عنوان: مطالعات کتابخانه
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:243
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 262 kb

 

  عنوان: طرح یک کتابخانه در برزیل
تعداد صفحه: 9
دفعات بازدید:219
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 624 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طرح توسعه موزه هنر معاصر میلواکی
تعداد صفحه: 140 اسلاید
دفعات بازدید:394
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 23090 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فرهنگستان علوم کالیفرنیا
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:390
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1272 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مرکز موسیقی نغمه سرا
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:298
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1027 kb

 

  عنوان: پاورپوینت سیرکولاسیون در موزه
تعداد صفحه: 71
دفعات بازدید:1840
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11486 kb

 

  عنوان: پاورپوینت برنامه فیزیکی و دیاگرام مجتمع فرهنگی
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:1233
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 252 kb

 

  عنوان: نقد و بررسی موزه هنر کیمبل – لویی کان – Kimbell Art Museum – Louis kahn
تعداد صفحه: 120 اسلاید - 3 پاورپوینت
دفعات بازدید:868
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 16089 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت استانداردها و ویژگی های نمایشگاه
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:212
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 4039 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مطالعات تطبیقی Royall College Of Art
تعداد صفحه: 58
دفعات بازدید:114
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت مرکز فرهنگي و هنري اسلامشهر
تعداد صفحه: 92 اسلاید
دفعات بازدید:88
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 21298 kb

 

  عنوان: پاورپوينت طراحي معماري (مجتمع فرهنگي)
تعداد صفحه: 119
دفعات بازدید:592
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 19456 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت موزه لوور ابوظبی
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:223
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 2358 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مجتمع فرهنگی – هنری مشهد
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:195
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11474 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری مکعب آب
تعداد صفحه: 36
دفعات بازدید:122
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه وانواع آن
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:94
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 5883 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آنالیز موزه گوگنهام بیلباو - Guggenheim Museum Bilbao
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:136
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 5321 kb

 

  عنوان: پاورپوینت استانداردهاي لازم براي طراحي فرهنگسرا
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:411
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 346 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: موزه داري
تعداد صفحه: 84
دفعات بازدید:175
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 416 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه ونگوگ
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:335
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 3794 kb

 

  عنوان: مجموعه فرهنگي و تفريحي جزيره کيش بر محوريت موزة تاريخ طبيعي و تمدن خليج فارس
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:250
قیمت:2000 تومان

 

  عنوان: موزه معماری معاصر
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:291
قیمت:3600 تومان
حجم فایل: 1282 kb

 

  عنوان: پاورپوینت اکوستیک در سالنهای همایش و مراکز هنری
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:90
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 2945 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شانگهای، اکسپو ۲۰۱۰
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:126
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1608 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فضاهای مورد نیاز برای مجموعه فرهنگی
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:183
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3329 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بنای اکسپو در شانگهای کره جنوبی
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:132
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت سابقه تاریخی و فعالیت های مربوطه در فضای فرهنگی
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:105
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نمونه های گالری
تعداد صفحه: 166
دفعات بازدید:125
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 28737 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت موزه نظامی درسون آلمان اثر دانیل لیبسکیند
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:43
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مدرسه لانگلی اثر فاستر و همکاران
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت كتابخانه ملی دیجیتالی تایچونگ
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:33
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت هتل Prahran در ملبورن
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خوابگاه دانشجویی دانشگاه Somerville
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:30
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگی برج آزادی
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:46
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود فایل ورد استاندارد ها و کلیات طراحی موزه جواهرات
تعداد صفحه: 61 برگ ورد
دفعات بازدید:73
قیمت:9000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ساختمان اپرای سیدنیThe Sydney Opera House
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:67
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 6665 kb

 

  عنوان: بررسی فرهنگ سرای پاپ جان پال دوم
تعداد صفحه: 72 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:7200 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت کامل موزه شیشه واشنگتن
تعداد صفحه: 90 اسلاید
دفعات بازدید:80
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 18194 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت موزه نظامی درسون آلمان اثر دانیل لیبسکیند
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:43
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مدرسه لانگلی اثر فاستر و همکاران
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت كتابخانه ملی دیجیتالی تایچونگ
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:33
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت هتل Prahran در ملبورن
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خوابگاه دانشجویی دانشگاه Somerville
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:30
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگی برج آزادی
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:46
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود فایل ورد استاندارد ها و کلیات طراحی موزه جواهرات
تعداد صفحه: 61 برگ ورد
دفعات بازدید:73
قیمت:9000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ساختمان اپرای سیدنیThe Sydney Opera House
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:67
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 6665 kb

 

  عنوان: بررسی فرهنگ سرای پاپ جان پال دوم
تعداد صفحه: 72 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:7200 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت کامل موزه شیشه واشنگتن
تعداد صفحه: 90 اسلاید
دفعات بازدید:80
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 18194 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت فرهنگسرای اسباران ( هنر ) ، معرفی و معماری بنا
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:117
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقد بنا و معماری موزه مرسدس بنز +پلانها و نما مقطع
تعداد صفحه: 40اسلاید
دفعات بازدید:204
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2731 kb

 

  عنوان: تحلیل و بررسی موزه ارتش آلمان،دانیل لیبسکیند(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:119
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 7414 kb

 

  عنوان: دانلود پروژه پاورپوینت موزه تاریخ هولوکاست
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:159
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1178 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت کامل نمونه موردی داخلی و خارجی موزه جنگ (۹۲ اسلاید)
تعداد صفحه: (۹۲ اسلاید)
دفعات بازدید:155
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نمونه موردی موزه جنگ (موزه جنگ جهانی دوم و باغ موزه دفاع مقدس عباس آباد)
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:226
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت موزه آب تهران
تعداد صفحه: 19 اسلاید
دفعات بازدید:51
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل مرکز فرهنگی ژان ماریو تیجیبائو
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:69
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت موزه هنرهای معاصر روزنتال اثر زاها حدید بهمراه پلان نما برش
تعداد صفحه: 49 اسلاید
دفعات بازدید:127
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 5295 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت تحلیل موزه DE YOUNG
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:74
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 8320 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت با موضوع «سینما دزفول»
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:41
قیمت:5500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت باغ موزه زندان قصر بهمراه نقشه ها و تصاویر
تعداد صفحه: 41 اسلاید
دفعات بازدید:109
قیمت:7800 تومان
حجم فایل: 7740 kb

 

  عنوان: پروژه بررسی موزه فرش ایران ۲۴ اسلاید – مقاله کامل در مورد موزه فرش ایران
تعداد صفحه: ۲۴ اسلاید
دفعات بازدید:47
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 6126 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی فرهنگسرا
تعداد صفحه: 30اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:3800 تومان
حجم فایل: 2737 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مدرسه ابتدائی ۱۰کلاسه نوین
تعداد صفحه: 39 اسلاید
دفعات بازدید:10
قیمت:3900 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت شگفت انگیزترین موزه های جهان از نظر طراحی
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:43
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 8047 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نمونه های تطبیقی
تعداد صفحه: 53
دفعات بازدید:119
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت نمونه های گالری
تعداد صفحه: 187
دفعات بازدید:176
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 28737 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نمایشگاه آثار هنری استودیو آنتیونیو رولی
تعداد صفحه: 21 اسلاید
دفعات بازدید:76
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 823 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موزه گوگنهایم نیویورک
تعداد صفحه: 45 اسلاید
دفعات بازدید:838
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 4976 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری - تحقیق طراحی معماری ، نمونه طراحی مجتمع فرهنگی – هنری در مشهد
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:44
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 5874 kb

 

  عنوان: بررسی موزه یادمان ۱۱ سپتامبر در نیویورک – معماری معاصر
تعداد صفحه: 45 اسلاید + 4 برگ ترجمه ورد
دفعات بازدید:26
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 25099 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقد و بررسی موزه هنرهای مدرن نروژ،اثر رنزو پیانو
تعداد صفحه: 40اسلاید
دفعات بازدید:61
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 9498 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت موزه هنرهای باستانی سئول + موزه هنر ميلواکی +موزه جنگ منچستر+موزه یهودیان برلین
تعداد صفحه: 29 اسلاید
دفعات بازدید:114
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 21248 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مجتمع مسکونی غدیر
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:466
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1414 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل موزه تاریخ نظامی دانیل لیبسکیند و موزه تاریخ بریتانیا
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:38
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 4691 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و نقد و بررسی موزه یهود،اثر دانیل لیبسکیند(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 80 اسلاید
دفعات بازدید:34
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 9927 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه ماکسی اثر زاها حدید(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 42 اسلاید
دفعات بازدید:47
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 5886 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری بررسی فرهنگسراهای تهران
تعداد صفحه: 42 اسلاید
دفعات بازدید:36
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی باغ موزه دفاع مقدس تهران کار ژیلا نوروزی
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:37
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4930 kb

 


Text/HTML
 

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی چهار فرهنگسرای داخلی و خارجی
تعداد صفحه: 59 اسلاید
دفعات بازدید:57
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 17949 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی و نقد و بررسی سه موزه داخلی و خارجی
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:55
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل مرکز فرهنگی ژان ماریو تیجیبائو
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:27
قیمت:2000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت استاندارد ، اندازه ها ، ضوابط طراحی موزه از کتاب time saver و معماری موزه ها pruno mo lajoli موزه داری
تعداد صفحه: 137 اسلاید
دفعات بازدید:102
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 17121 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معرفی 5 موزه ، مفید برای ارائه بعنوان نمونه موردی در طرح 3 معماری
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:79
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 5861 kb

 

  عنوان: تحلیل فرهنگسرای سئول کره جنوبی ( تحلیل مجتمع فرهنگی و فرهنگ سرای خارجی ) تحلیل فرهنگسرا
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:26
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 5791 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی طرح و نقشه های مرکز هنرهای نمایشی در کره جنوبی ( مجتمع فرهنگی هنری)
تعداد صفحه: 21 اسلاید
دفعات بازدید:15
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:9
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقد بنا و معماری موزه ملی افغانستان
تعداد صفحه: 23 اسلاید
دفعات بازدید:15
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت موزه کلمبوس هنر
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:144
قیمت:13500 تومان
حجم فایل: 5424 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس
تعداد صفحه: 40 اسلاید
دفعات بازدید:13
قیمت:7500 تومان

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک