خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Enter Title
 
  عنوان: پاورپوينت مجتمع مسكوني طاش (بوستان - ياس) (طرح 5)
تعداد صفحه: 170
دفعات بازدید:365
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 13701 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مجتمع مسکوني با تاکيد بر هويت ايراني در تعامل با معماري اکوتک
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:158
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 17898 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آپارتمانهای بلند
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:98
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خصوصيات فضا هاي مسكوني باني طراحي عام-تنظيم برنامه فيزيكي
تعداد صفحه: 87
دفعات بازدید:110
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 21581 kb

 

  عنوان: پاورپوینت الگوي سكونت
تعداد صفحه: 116
دفعات بازدید:289
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 4149 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي مسكوني (سمينار طراحي معماري)
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:360
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 14845 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات ساختمان ها
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:356
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 8674 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تیپولوژی (مسکن طرح 5)
تعداد صفحه: 68
دفعات بازدید:326
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 7049 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تیپولوژی (مسکن طرح 5)
تعداد صفحه: 117
دفعات بازدید:295
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 4334 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مطالعات تطبيقي مجتمع مسكوني وكيل آباد
تعداد صفحه: 86
دفعات بازدید:300
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 13003 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت تحليل فضاي انباري و پاركينگ
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:280
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 4085 kb

 

  عنوان: امنيت درفضاهاي مسكوني
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:171
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 2103 kb

 

  عنوان: مجتمع مسكوني آلاله (دهكده ساحلي انزلي)
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:271
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 7413 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد های مسکونی طرح V
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:288
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 17874 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مجموعه مسکونی آتی ساز
تعداد صفحه: 44
دفعات بازدید:572
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1584 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها در مسکن
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:279
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6108 kb

 

  عنوان: شهرک مسکونی با بافت ضد جرم
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:408
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 2152 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معيارهاي مورد مطالعه در واحدهاي مسكوني روستايي
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:272
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1779 kb

 

  عنوان: پاورپوینت الگوي سكونت (طرح 5)
تعداد صفحه: 116
دفعات بازدید:245
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1255 kb

 

  عنوان: آناليز يك مجتمع مسكوني در اصفهان
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:345
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 12676 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: اصــول بلنـد مرتبـــه سازی و برج سازی در ایران
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:373
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3753 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی زیتون
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:912
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 4555 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی در یزد {طرح توجیحی}
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:607
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2420 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت و تحلیل و نقد شهرک اکباتان
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:594
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 3336 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت و تحلیل و نقد خانه هنسلمن (مایکل گریوز_)1934
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:739
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1304 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شناخت و تحلیل و نقد خانه هنسلمن (مایکل گریوز_)1934
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:344
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1304 kb

 

  عنوان: پاورپوينت رفتار و فعاليت (طرح 5)ضوابط و استانداردهای مسکونی
تعداد صفحه: 105
دفعات بازدید:308
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 8912 kb

 

  عنوان: تحلیل کالبدی خانه های سنتی و آپارتمانهای امروزی
تعداد صفحه: 87
دفعات بازدید:344
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 2943 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مطالعات تطبيقي (طرح 5)
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:352
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 12540 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مجتمع مسكوني 300 واحدي گنجينه بابل
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:240
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 3574 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی فیروزه
تعداد صفحه: 13
دفعات بازدید:320
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 5172 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فعالیت - رفتار - روابط - سرانه ها - نسبت ها - ضوابط و استانداردهای مسکونی ( طرح 5 )
تعداد صفحه: 102
دفعات بازدید:337
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 8906 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مسکن در دوره های مختلف
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:234
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 3151 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تیپولوژی مسکن
تعداد صفحه: 61
دفعات بازدید:497
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11812 kb

 

  عنوان: تحلیل مجتمع مسکونی آسمان تبریز ( بررسی نمونه موردی مجتمع مسکونی ایرانی
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:1150
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 12595 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی و تحلیل و آنالیز مجتمع مسكوني نمك آبرود (بهارستان )1
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:571
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 6814 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقد و بررسی مجموعه مسکونی Asian Games Village معمار:راج روال
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:523
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 5347 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط و استانداردهای مسکونی
تعداد صفحه: 28 اسلاید با افکت های تصویری پویا
دفعات بازدید:379
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1565 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ویلا استین دومونزی اثر لوکوربوزیه
تعداد صفحه: 14 اسلاید
دفعات بازدید:532
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1002 kb

 

  عنوان: تیپولوژی مسکن
تعداد صفحه: 117
دفعات بازدید:453
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 2448 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: مجتمع مسکونی روکو1
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:616
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 7467 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی زیتون
تعداد صفحه: 83
دفعات بازدید:448
قیمت:8300 تومان
حجم فایل: 4555 kb

 

  عنوان: نمونه مشابه مسکونی
تعداد صفحه: 91
دفعات بازدید:320
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12322 kb

 

  عنوان: نمونه مشابه خارجی مجتمع مسکونی
تعداد صفحه: 3
دفعات بازدید:577
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 8047 kb

 

  عنوان: HABITAT 67
تعداد صفحه: 49
دفعات بازدید:277
قیمت:5400 تومان
حجم فایل: 11402 kb

 

  عنوان: دوخانه برای دو دوست شهرستان گنبد
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:248
قیمت:5100 تومان
حجم فایل: 5785 kb

 

  عنوان: مجتمع مسکونی berezki
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:368
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 3171 kb

 

  عنوان: نمونه خارجی شهرک مسکونی
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:822
قیمت:2700 تومان
حجم فایل: 3171 kb

 

  عنوان: مجتمع مسكوني آتي ساز (اوين):
تعداد صفحه: 14
دفعات بازدید:717
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12540 kb

 

  عنوان: كتابخانه
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:241
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 5785 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: گونه شناسی معماری مسکن در مشهد
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:286
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2718 kb

 

  عنوان: مجتمع مسكونيchapel
تعداد صفحه: 4
دفعات بازدید:341
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 2114 kb

 

  عنوان: مسکن - طرح 5
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:264
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 25790 kb

 

  عنوان: Habitat 67 و Donny brook- هبیتت و دنی بروک
تعداد صفحه: 96
دفعات بازدید:417
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 13285 kb

 

  عنوان: آتی شهر
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:240
قیمت:5400 تومان
حجم فایل: 13271 kb

 

  عنوان: The Milwaukee Art Museum
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:210
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 1509 kb

 

  عنوان: پاورپوينت خصوصيات فضاي مسكوني
تعداد صفحه: 174
دفعات بازدید:277
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 8034 kb

 

  عنوان: تحليل مجتمع مسكوني طاش
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:392
قیمت:4900 تومان
حجم فایل: 10148 kb

 

  عنوان: مجتمع مسکونی پردیس
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:354
قیمت:7900 تومان
حجم فایل: 5556 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تيپولوژي مسكن
تعداد صفحه: 118
دفعات بازدید:383
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 22343 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی مهرشهر
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:323
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8083 kb

 

  عنوان: برج مسکونی بهارستان
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:278
قیمت:8200 تومان
حجم فایل: 2962 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مجتمع مسکونی ششصد دستگاه
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:338
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1099 kb

 

  عنوان: امکان سنجی کاربری های مورد نیاز در انواع مجتمع مسکونی و استاندارد انواع تیپ های ساختمانی
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:389
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 5061 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل مجموعه ی تیتان با حدود 1500 واحد مسکونی در شهر بنگالور هند
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:346
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2108 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل مجموعه مسکونی زیتون اصفهان و مجتمع مسکونی مارسی فرانسه ( لوکوربوزیه ) و مجتع مسکونی سوئد ( نقد و بررسی مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی)
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:1517
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 6026 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی و تحلیل و آنالیز مجتمع مسکونی روکو1
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:927
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2396 kb

 

  عنوان: پروژه های مسکونی معاصر
تعداد صفحه: 136
دفعات بازدید:107
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: پروژه های مسکونی معماری معاصر خارجی
تعداد صفحه: 93
دفعات بازدید:114
قیمت:11000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت کاربری مسکونی بهمراه فایل ورد اشانتیون
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:118
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 146 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت کیفیت و کمیت مسکن در ایران ( درس حقوق معماری )
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:124
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 831 kb

 

  عنوان: پاورپوینت برج مسکونی باران
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:105
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت مسکن و ارتباط آن با جامعه شهری
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:80
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت مطالعات تطبیقی مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 178 اسلاید
دفعات بازدید:122
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 8596 kb

 

  عنوان: پاورپوينت ويژگی های سازه های ديناميکی آسمانخراش چرخنده
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:92
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوينت طرح نهايي مجتمع مسكوني با تأكيد بر هويت ايراني در تعامل با معمار ياكوتيك
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:305
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 17898 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مطالعات اقليمي
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:276
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2748 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مفاهیم و مبانی پایه سکونت
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:114
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 5610 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مفاهیم و مبانی پایه سکونت
تعداد صفحه: 27 اسلاید و 58 اسلاید
دفعات بازدید:100
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 5694 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل فضای پاركينگ و انباري
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:149
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 9554 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت ابعادواستانداردها درطراحی مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:128
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 5515 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل نمونه ی داخلی مجتمع مسکونی
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:163
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 763 kb

 

  عنوان: پروژه طرح ۵ معماری – تیپولوژی مسکن ۱۲۰ اسلاید + نقشه ها – تیپولوژی مسکن های شهری
تعداد صفحه: 120
دفعات بازدید:146
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تصویر و پلان چند خانه ایرانی معاصر
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:105
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1765 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت پروژه 554 واحدی مسکن مهر کوهسنگی
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:196
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 1528 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط ومقررات شهرسازی مشهد
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:112
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 6581 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی ایرداک تبریز
تعداد صفحه: 17 اسلاید
دفعات بازدید:431
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1046 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خانه های حياط مركزی
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:385
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 2440 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط طراحی فضاهای مسکونی
تعداد صفحه: 174 اسلاید
دفعات بازدید:81
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 23789 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری - آناليز مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهر اصفهان
تعداد صفحه: 15 اسلاید
دفعات بازدید:138
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 4864 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت استانداردها در طراحی مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:153
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 24119 kb

 

  عنوان: پاورپوینت الگوی سکونت
تعداد صفحه: 173
دفعات بازدید:82
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 9227 kb

 

  عنوان: پاورپوینت الگوی سکونت
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:80
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انواع ساختمان های مسکونی
تعداد صفحه: 172
دفعات بازدید:111
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 10921 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی مجتمع های مسکونی در مشهد
تعداد صفحه: 233
دفعات بازدید:216
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 25702 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی پروژه های مسکونی معاصر
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:102
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6423 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شهرک اکباتان ( طرح 5 )
تعداد صفحه: 59
دفعات بازدید:114
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 5701 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط و استاندارد های مسکونی
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:106
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فضاهای مسكونی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:109
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 3865 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بناهای مسکونی غرب
تعداد صفحه: 105
دفعات بازدید:73
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت تحلیل نمونه های مسکونی معاصر ایرانی
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:116
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 20295 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل نمونه های مسکونی معاصرایرانی
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:90
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت خانه های تک واحدی مستقل
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:77
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت خانه های تک واحدی مستقل - پروژه طراحی 5
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:64
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت خانه های ساخته شده توسط لویی کان
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:122
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ساختمانهای مسکونی
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:122
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ملاحظات طراحی -سازه - گرمایش و سرمایش در مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 113
دفعات بازدید:90
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 18353 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی خانه های مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:123
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 19847 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مجتمع مسکونی آرمس
تعداد صفحه: 62
دفعات بازدید:207
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 11158 kb

 

  عنوان: پاورپوینت امنیت در طراحی فضای مسکونی
تعداد صفحه: 23 اسلاید
دفعات بازدید:71
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 577 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی ایرانی
تعداد صفحه: 103
دفعات بازدید:115
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی خیام
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:83
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: تحقیق ورد مبانی و سلسله مراتب خانه های مسکونی ژاپنی
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:66
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی دید مبانی نظری
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:47
قیمت:6900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت برج‌های مسکونی آتی ساز
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:77
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1817 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی زیتون
تعداد صفحه: 100 اسلاید
دفعات بازدید:83
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 9094 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مسکن چیست ؟
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:52
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سکونت، هویت و سبک زندگی
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:64
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سکونت و هویت،بیان کیستی در قالب فضا
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:59
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت توسعه پایدار و مفاهیم آن درمعماری مسکونی ایران
تعداد صفحه: 77
دفعات بازدید:54
قیمت:16000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی ساختار فضاها معماری
تعداد صفحه: 16 اسلاید
دفعات بازدید:8
قیمت:2900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی دید مبانی نظری
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:7
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی طراحی واحد همسایگی
تعداد صفحه: 86 اسلاید
دفعات بازدید:7
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: بررسی مفهوم کامل تیپولوژی مسکن
تعداد صفحه: 120 اسلاید
دفعات بازدید:8
قیمت:12000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی کستلون، مکزیکو بهمراه پلانها
تعداد صفحه: 29 اسلاید
دفعات بازدید:24
قیمت:8500 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت گونه شناسی مجتمع های مسکونی،به همراه بررسی نمونه های موردی
تعداد صفحه: 72اسلاید
دفعات بازدید:96
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 8219 kb

 

  عنوان: تحلیل و نقد و بررسی پروژه های مسکونی تادائو آندو(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 120 اسلاید
دفعات بازدید:61
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 21470 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی Habitat 67 اثر موشه سفدی ( شاگرد لویی کان )
تعداد صفحه: 29 اسلاید
دفعات بازدید:229
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 5890 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تأثیرپذیری ابعاد حس مکان از ادراکات ذهنی در محله های مسکونی شهری
تعداد صفحه: 76اسلاید
دفعات بازدید:32
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 2078 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پست مدرن خانه افشاریان در کرمانشاه بهمراه پلان نما برش
تعداد صفحه: 24 اسلاید
دفعات بازدید:33
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ملاحظات کلی در مورد طراحی واحدهای مسکونی
تعداد صفحه: 29 اسلاید
دفعات بازدید:31
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معرفی مجتمع مسکونی شن زار
تعداد صفحه: 36 اسلاید
دفعات بازدید:120
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 7288 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی دید مبانی نظری
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:47
قیمت:6900 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت معرفی و تحلیل نمونه شهرک مسکونی خارجی chapel
تعداد صفحه: 29 برگ pdf
دفعات بازدید:25
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی مراحل اصلی طراحی یک سایت مسکونی
تعداد صفحه: 29 اسلاید
دفعات بازدید:15
قیمت:8500 تومان

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاور پوینت با موضوع «شهرک اکباتان»
تعداد صفحه: 118 اسلاید
دفعات بازدید:106
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 8477 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت برج‌های مسکونی آتی ساز
تعداد صفحه: 47 اسلاید
دفعات بازدید:78
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1817 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی زیتون
تعداد صفحه: 100 اسلاید
دفعات بازدید:85
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 9094 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خانه های برونگرا
تعداد صفحه: 102 اسلاید
دفعات بازدید:24
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت معماری - معماری مسکونی: خانه و اپارتمان
تعداد صفحه: 134 اسلاید
دفعات بازدید:46
قیمت:12000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت آشنایی با روابط فضاها در یک واحد مسکونی
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:47
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 6373 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت چند خانه از معماران معروف
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:49
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1162 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت پايداري اجتماعی در نواحی مسکونی
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:41
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3186 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت اصول طراحی خیابان ها و پیاده رو ها در مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 45 اسلاید
دفعات بازدید:48
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت نقد و بررسی شهرک اکباتان،به همراه کلیه پلان ها و تصاویر
تعداد صفحه: 119 اسلاید
دفعات بازدید:126
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 8477 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت سکونت، هویت و سبک زندگی
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:64
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سکونت و هویت،بیان کیستی در قالب فضا
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:59
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت امنیت در طراحی فضای مسکونی
تعداد صفحه: 23 اسلاید
دفعات بازدید:72
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 577 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت شناخت اجزاء طراحی خانه مسکونی (درس طراحی معماری 2 )
تعداد صفحه: 115 اسلاید
دفعات بازدید:61
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 8756 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تحلیل و گزارش ویلای واقع در قایمشهر و ویلای فریدونکنار(درس طراحی معماری 2 )
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:43
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی ومطالعات زورخانه و فضاهای مربوط به آن(درس طراحی معماری 4)
تعداد صفحه: 95 اسلاید
دفعات بازدید:41
قیمت:15000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی ساختمان مسکونی (درس طراحی معماری 2
تعداد صفحه: 74 اسلاید
دفعات بازدید:66
قیمت:17000 تومان
حجم فایل: 3973 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت پروژه تحقیق و طراحی ساختمان مسکونی (درس طراحی معماری 2 )
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:52
قیمت:15000 تومان

 

  عنوان: نقد و بررسی مجتمع مسکونی هبیتات 67،به همراه تمامی پلان ها و تصاویر
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:136
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11699 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی ومطالعات تاریخچه بلند مرتبه سازی در ایران
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:50
قیمت:8000 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت تصویر و پلان چند خانه ایرانی معاصر
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:105
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1765 kb

 

  عنوان: پاورپوینت توسعه پایدار و مفاهیم آن درمعماری مسکونی ایران
تعداد صفحه: 77
دفعات بازدید:54
قیمت:16000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: تحلیل و نقد و بررسی مجتمع مسکونی تیتان در کشور هند(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:89
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 2287 kb

 

  عنوان: تحقیق ورد مبانی و سلسله مراتب خانه های مسکونی ژاپنی
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:66
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی ایرانی
تعداد صفحه: 103
دفعات بازدید:120
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی خیام
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:85
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط طراحی فضاهای مسکونی
تعداد صفحه: 174 اسلاید
دفعات بازدید:82
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 23789 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری - آناليز مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهر اصفهان
تعداد صفحه: 15 اسلاید
دفعات بازدید:138
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 4864 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی Trevox 223 در مکزیک
تعداد صفحه: 42 اسلاید
دفعات بازدید:82
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 4743 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مسکن چیست ؟
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:52
قیمت:8500 تومان

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت خانه های ساخته شده توسط لویی کان
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:122
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ساختمانهای مسکونی
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:123
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت شهرک اکباتان ( طرح 5 )
تعداد صفحه: 59
دفعات بازدید:116
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 5701 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط و استاندارد های مسکونی
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:108
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فضاهای مسكونی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:109
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 3865 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ملاحظات طراحی -سازه - گرمایش و سرمایش در مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 113
دفعات بازدید:90
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 18353 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی خانه های مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:124
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 19847 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل و نقد پلان مجموعه مسکونی گرین ویچ (به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:115
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 24112 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل و نقد و بررسی مجموعه مسکونی واقع در دهلی نو(به همراه تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 69 اسلاید
دفعات بازدید:99
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 14107 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقد و بررسی شهرک جدید شوشتر،اثر کامران دیبا(به همرا تمامی پلان ها و تصاویر)
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:129
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 6988 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت الگوی سکونت
تعداد صفحه: 173
دفعات بازدید:83
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 9227 kb

 

  عنوان: پاورپوینت الگوی سکونت
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:81
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انواع ساختمان های مسکونی
تعداد صفحه: 172
دفعات بازدید:113
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 10921 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی مجتمع های مسکونی در مشهد
تعداد صفحه: 233
دفعات بازدید:223
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 25702 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی پروژه های مسکونی معاصر
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:102
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6423 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بناهای مسکونی غرب
تعداد صفحه: 105
دفعات بازدید:73
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل نمونه های مسکونی معاصر ایرانی
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:117
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 20295 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل نمونه های مسکونی معاصرایرانی
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:90
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت خانه های تک واحدی مستقل
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:78
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت خانه های تک واحدی مستقل - پروژه طراحی 5
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:64
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت ابعادواستانداردها درطراحی مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:129
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 5515 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل نمونه ی داخلی مجتمع مسکونی
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:163
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 763 kb

 

  عنوان: پروژه طرح ۵ معماری – تیپولوژی مسکن ۱۲۰ اسلاید + نقشه ها – تیپولوژی مسکن های شهری
تعداد صفحه: 120
دفعات بازدید:146
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تصویر و پلان چند خانه ایرانی معاصر
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:105
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1765 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت پروژه 554 واحدی مسکن مهر کوهسنگی
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:198
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 1528 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط ومقررات شهرسازی مشهد
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:112
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 6581 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی ایرداک تبریز
تعداد صفحه: 17 اسلاید
دفعات بازدید:435
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1046 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خانه های حياط مركزی
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:388
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 2440 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط طراحی فضاهای مسکونی
تعداد صفحه: 174 اسلاید
دفعات بازدید:82
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 23789 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری - آناليز مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهر اصفهان
تعداد صفحه: 15 اسلاید
دفعات بازدید:138
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 4864 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت کیفیت و کمیت مسکن در ایران ( درس حقوق معماری )
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:127
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 831 kb

 

  عنوان: پاورپوینت برج مسکونی باران
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:106
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت مسکن و ارتباط آن با جامعه شهری
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:82
قیمت:3000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت مطالعات تطبیقی مجتمع های مسکونی
تعداد صفحه: 178 اسلاید
دفعات بازدید:123
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 8596 kb

 

  عنوان: پاورپوينت ويژگی های سازه های ديناميکی آسمانخراش چرخنده
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:93
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوينت طرح نهايي مجتمع مسكوني با تأكيد بر هويت ايراني در تعامل با معمار ياكوتيك
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:305
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 17898 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مطالعات اقليمي
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:277
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2748 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مفاهیم و مبانی پایه سکونت
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:114
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 5610 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مفاهیم و مبانی پایه سکونت
تعداد صفحه: 27 اسلاید و 58 اسلاید
دفعات بازدید:101
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 5694 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل فضای پاركينگ و انباري
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:149
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 9554 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت مجموعه مسکونی آتی ساز
تعداد صفحه: 44
دفعات بازدید:573
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 1584 kb

 

  عنوان: مجتمع مسكوني آلاله (دهكده ساحلي انزلي)
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:272
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 7413 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد های مسکونی طرح V
تعداد صفحه: 51
دفعات بازدید:289
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 17874 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات ساختمان ها
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:357
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 8674 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ویلا استین دومونزی اثر لوکوربوزیه
تعداد صفحه: 14 اسلاید
دفعات بازدید:538
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1002 kb

 

  عنوان: امنيت درفضاهاي مسكوني
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:174
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 2103 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی ایرداک تبریز
تعداد صفحه: 17 اسلاید
دفعات بازدید:435
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 1046 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خانه های حياط مركزی
تعداد صفحه: 58 اسلاید
دفعات بازدید:388
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 2440 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ضوابط ومقررات شهرسازی مشهد
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:112
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 6581 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت پروژه 554 واحدی مسکن مهر کوهسنگی
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:198
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 1528 kb

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک