خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت موسیقی و معماری به همراه word
تعداد صفحه: 127 اسلاید +61 صفحه word
دفعات بازدید:268
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 11362 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:119
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1475 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:106
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 9999 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:121
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مباني نظري معماري (سازه در معماري)
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:347
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 6427 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طراحی فضاهای معماری
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:272
قیمت:4500 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت نور در معماري
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:332
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6472 kb

 

  عنوان: سلسله مراتب ورودی (مساجد)
تعداد صفحه: 36
دفعات بازدید:151
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 797 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری و موسيقی
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:105
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6357 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آبنما در معماری
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:290
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1476 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: رنگ در معماری
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:246
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 22740 kb

 

  عنوان: هندسه فراکتال در معماری
تعداد صفحه: 134
دفعات بازدید:247
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 9325 kb

 

  عنوان: فراکتال در معماری
تعداد صفحه: 66
دفعات بازدید:286
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6540 kb

 

  عنوان: پاورپوينت هنر و معماري
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:292
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 4323 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقش فرهنگ در معماری
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:194
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 853 kb

 

  عنوان: پاورپوینت زیبا شناسی در معماری
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:242
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1380 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هنر هندسه و تجلي آن در معماری
تعداد صفحه: 79
دفعات بازدید:189
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 5812 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله معماری دیجیتال – پروژه انسان طبیعت معماری
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:208
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 1927 kb

 

  عنوان: پاورپوینت اشکال و احجام هندسی در معماری
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:287
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 5451 kb

 

  عنوان: تاثیر باد در معماری – تنظیم شرایط محیطی
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:236
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 6041 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوينت شهربازي
تعداد صفحه: 83
دفعات بازدید:354
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 13692 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فرم و شکل نما در هتل
تعداد صفحه: 66 اسلاید
دفعات بازدید:435
قیمت:6600 تومان
حجم فایل: 16779 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هتل بین المللی هما 2
تعداد صفحه: 98 اسلاید
دفعات بازدید:258
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: بروتالیسم در معماری – پروژه مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 61
دفعات بازدید:271
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري سازماني
تعداد صفحه: 100
دفعات بازدید:287
قیمت:13500 تومان

 

  عنوان: نور و معماري
تعداد صفحه: 71
دفعات بازدید:143
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1654 kb

 

  عنوان: نور (ترجمه شده به انگلیسی)
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:138
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 185 kb

 

  عنوان: معماری .محیط ورفتارهای اجتماعی
تعداد صفحه: 44
دفعات بازدید:135
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 8616 kb

 

  عنوان: محیط و رفتارهای اجتماعی در معماری
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:172
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2106 kb

 

  عنوان: مبانی رنگ شناسی در معماری
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:159
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 964 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت حقوق معلولین در معماری
تعداد صفحه: 74
دفعات بازدید:203
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: باغ ژاپنی
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:237
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2923 kb

 

  عنوان: پروژه نور
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:199
قیمت:1800 تومان
حجم فایل: 3041 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری ساختمانهای سبز
تعداد صفحه: 73 اسلاید
دفعات بازدید:139
قیمت:17500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت اعداد در معماری
تعداد صفحه: 78 اسلاید
دفعات بازدید:160
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6818 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تناسب و مقیاس در معماری
تعداد صفحه: 21 اسلاید
دفعات بازدید:202
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 7196 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تناسبات بصری
تعداد صفحه: 53 اسلاید
دفعات بازدید:350
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 1226 kb

 

  عنوان: تناسب طلایی
تعداد صفحه: 36 اسلاید
دفعات بازدید:173
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 3291 kb

 

  عنوان: تناسبات بصری
تعداد صفحه: 53 اسلاید
دفعات بازدید:170
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 1226 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری و نور
تعداد صفحه: 110 اسلاید
دفعات بازدید:177
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: نور - سایه - رنگ در معماری
تعداد صفحه: 70 اسلاید
دفعات بازدید:128
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نور در معماری
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:142
قیمت:11500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: سقف ، نور، بافت ، اقلیم ،رنگ
تعداد صفحه: 68 اسلاید
دفعات بازدید:130
قیمت:12500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: نورو انرژی
تعداد صفحه: 7
دفعات بازدید:124
قیمت:800 تومان
حجم فایل: 119 kb

 

  عنوان: روش‌های كنترل و كاهش آلودگی صوتی در مجتمع‌های مسكونی و ساختمان‌ها
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:143
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 187 kb

 

  عنوان: تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط اعم از محیط طبیعی، مصنوع و محیط اجتماعی و فرهنگی و تعیین نقش عوامل مذکور بر ساخت و سازمان فضایی معماری در مقیاس خرد و کلان
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:118
قیمت:2600 تومان
حجم فایل: 230 kb

 

  عنوان: رختشویخانه و خانه داری
تعداد صفحه: 14
دفعات بازدید:127
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1923 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت شاخص های سکونت
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:106
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 4284 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی معماری شیوه خراسانی
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:148
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 15809 kb

 

  عنوان: مبانی نظری شکلگیری بازارها در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 16
دفعات بازدید:114
قیمت:1600 تومان
حجم فایل: 314 kb

 

  عنوان: پاورپوینت ذخيره سازي انرژي در معماري سنتي
تعداد صفحه: 35 اسلاید
دفعات بازدید:88
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 555 kb

 

  عنوان:
تعداد صفحه: 39 اسلاید
دفعات بازدید:113
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: نور ، چشم ، پنجره
تعداد صفحه: 59 اسلاید
دفعات بازدید:130
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2275 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت آلودگی صوتی در معماری
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:144
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت تعریف و تحلیل رابطه انسان و محیط اعم از محیط طبیعی-مصنوع اجتماعی فرهنگی و تعیین بخش عوامل مذکور در ساخت سازمان های فضایی معماری
تعداد صفحه: 60 اسلاید
دفعات بازدید:135
قیمت:11500 تومان
حجم فایل: 5427 kb

 

  عنوان: پاورپوینت برنامه فیزیکی
تعداد صفحه: 128 اسلاید
دفعات بازدید:133
قیمت:14000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت عوامل موثر در شکل و الگوی مسکن روستایی
تعداد صفحه: 54 اسلاید
دفعات بازدید:146
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 9328 kb

 

  عنوان: پاورپوینت موضوع مسکن روستای در کشورهای مختلف توسعه یافته و توسعه نیافته پاورپوینت موضوع مسکن روستای در کشورهای مختلف توسعه یافته و توسعه نیافته
تعداد صفحه: 32 اسلاید
دفعات بازدید:131
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقش و کارکرد مسکن روستایی
تعداد صفحه: 41 اسلاید
دفعات بازدید:142
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: نور ونورپردازی درساختمان
تعداد صفحه: 220
دفعات بازدید:162
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 10837 kb

 

  عنوان: زیبایی در معماری
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:129
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 1384 kb

 

  عنوان: رنگ درمعماری
تعداد صفحه: 27
دفعات بازدید:144
قیمت:2700 تومان
حجم فایل: 1604 kb

 

  عنوان: مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:136
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 185 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: ضوابط و مقررات شهرسازی تهران
تعداد صفحه: 73
دفعات بازدید:134
قیمت:7300 تومان
حجم فایل: 907 kb

 

  عنوان: نور در معماری
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:152
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1523 kb

 

  عنوان: انسان شناسی
تعداد صفحه: 49
دفعات بازدید:133
قیمت:4900 تومان
حجم فایل: 1843 kb

 

  عنوان: زیبایی شناسی در معماری
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:139
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 219 kb

 

  عنوان: استفاده از رنگهای متنوع در پیش سازی ساختمان
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:129
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 10326 kb

 

  عنوان: نور
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:147
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 3617 kb

 

  عنوان: بینابیینت
تعداد صفحه: 59
دفعات بازدید:206
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 2698 kb

 

  عنوان: نظري به مباني نظري طراحي
تعداد صفحه: 55
دفعات بازدید:135
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 753 kb

 

  عنوان: نور
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:117
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 12181 kb

 

  عنوان: نور در معماری
تعداد صفحه: 5
دفعات بازدید:144
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 1397 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: فضا در معماري
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:142
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 23699 kb

 

  عنوان: فرایند طراحی معماری
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:141
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 259 kb

 

  عنوان: هدف از درس مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:140
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 191 kb

 

  عنوان: گونه شناسی در معماری
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:137
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1846 kb

 

  عنوان: پاورپوینت هندسه فراکتال
تعداد صفحه: 42 اسلاید
دفعات بازدید:245
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 3069 kb

 

  عنوان: نــور در معماری
تعداد صفحه: 44
دفعات بازدید:180
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 2010 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آب در معماری
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:124
قیمت:12000 تومان

 

  عنوان: ویژگی عملکردی مسکن در بافت سنتی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:112
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 2017 kb

 

  عنوان: زیبا شناسی مدرن
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:159
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 113 kb

 

  عنوان: اثرات زلزه بر ساختمان
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:130
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 462 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت خودبسندگي در معماري
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:278
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 4305 kb

 

  عنوان: پاورپوینت مقایسه بنای قدیمی با بنای جدید
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:144
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1102 kb

 

  عنوان: Arts & Crafts Movement
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:124
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 4650 kb

 

  عنوان: هندسه ي خورشيدي سيستم هاي فعال خورشيدي
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:136
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 3328 kb

 

  عنوان: کودکی – خلاقیت – معماری
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:134
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2451 kb

 

  عنوان: کودکی – خلاقیت – معماری
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:141
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 2830 kb

 

  عنوان: اصول و مبانی صوت
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:121
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 1573 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نظریه بازی در معماری
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:162
قیمت:18000 تومان
حجم فایل: 613 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري و درختان دير زيست
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:212
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 22831 kb

 

  عنوان: پاورپوينت تعامل محيطي با انسان
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:267
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 3061 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلودپاورپوینت کانسبت در معماری
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:145
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 127 kb

 

  عنوان: دانلودپاورپوینت معماری و موسیقی
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:146
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 6375 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقشه های ذهنی
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:82
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 4818 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت کیفیتهای بصری و ادراکی
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:74
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:61
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مبانی نظری معماری
تعداد صفحه: 42
دفعات بازدید:66
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت یافته ها ، دیده ها و شنیده های مقدمات 1 معماری
تعداد صفحه: 44
دفعات بازدید:60
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت یزد - پروژه درک و بیان محیط 1
تعداد صفحه: 142
دفعات بازدید:72
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 13871 kb

 

  عنوان: پاورپوینت نقش مردم در معماری
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:58
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: نقش و تعریف نور در معماری
تعداد صفحه: 85 برگ ورد
دفعات بازدید:57
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 9570 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت چیستی وفلسفه هنر
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:40
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: انتظام فضای کیهانی – معماری پرش کیهانی – سبک پرش کیهانی
تعداد صفحه: 44
دفعات بازدید:112
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 13966 kb

 

  عنوان: يخچال
تعداد صفحه: 14
دفعات بازدید:96
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 3955 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آفرینش نظریه معماری
تعداد صفحه: 31 اسلاید
دفعات بازدید:96
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1907 kb

 

  عنوان: پاورپوینت باد در معماری
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:336
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 1652 kb

 

  عنوان: آب در طراحي باغ
تعداد صفحه: 9
دفعات بازدید:93
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 32 kb

 

  عنوان: نور پردازی خارجی
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:91
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 1961 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت کانسپت - استعاره
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:107
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 1114 kb

 

  عنوان: کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:233
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1552 kb

 

  عنوان: مدرنيته- پست مدرنيته
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:94
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1558 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت طراحی روشنایی
تعداد صفحه: 60 اسلاید
دفعات بازدید:37
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 15092 kb

 

  عنوان: پاورپوینت راه های بنیادی ارتباط 2 فضا با هم
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:49
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت رابطه هنر و اثر هنری
تعداد صفحه: 99 اسلاید
دفعات بازدید:31
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت توسعه پایدار و مفاهیم آن درمعماری مسکونی ایران
تعداد صفحه: 77
دفعات بازدید:102
قیمت:16500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: بررسی کامل محیط و مکان معماری
تعداد صفحه: 32اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:3900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مفهوم نیایش در معماری ایران
تعداد صفحه: 18 اسلاید
دفعات بازدید:28
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فرهنگ و فضا
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:34
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مکان و فضا در معماری
تعداد صفحه: 84اسلاید
دفعات بازدید:68
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1223 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت هویت در معماری
تعداد صفحه: 45 اسلاید
دفعات بازدید:46
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 402 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فرم و خلق فضا
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:52
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 3537 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت نقش اندیشه در فرآیند طراحی
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:38
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:49
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نمای بی هویت شهر
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:32
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تندیس گرایی در معماری
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:40
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری زیرزمینی،راهکاری در جهت توسعه پایدار
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:40
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تأثیر فناوری نانو بر عملکرد ترمیم بتن
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:53
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقش های اوریگامی
تعداد صفحه: 39 اسلاید
دفعات بازدید:22
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 6469 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت هویت در معماری
تعداد صفحه: 45 اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:9900 تومان
حجم فایل: 402 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی در معماری
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:9900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تاثیر محیط و استرس بر معماری
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:16
قیمت:9000 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در معماری
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:29
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تعريف معماری
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:16
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نور در معماری حال و گذشته
تعداد صفحه: 50 اسلاید
دفعات بازدید:12
قیمت:3900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی نور روز در معماری
تعداد صفحه: 39 اسلاید
دفعات بازدید:15
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی نمادگرایی فراموش شده فرم های معماری
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:34
قیمت:9900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت نقش رياضي دانان در معماري به روايت متون دورۀ اسلامي
تعداد صفحه: 48 اسلاید
دفعات بازدید:25
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 802 kb

 

  عنوان: مقايسه ي تطبيقي بين دوره هاي مختلف معماري با ديدگاههاي غالب بر طبيعت
تعداد صفحه: 14
دفعات بازدید:137
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1200 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی معماری شمس العماره
تعداد صفحه: 78 اسلاید
دفعات بازدید:17
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فضا در معماری
تعداد صفحه: 52اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 11543 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم بنیادی فضا و زمان
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:20
قیمت:7500 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت نورپردازی
تعداد صفحه: 76 اسلاید
دفعات بازدید:11
قیمت:2500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت روشهای شناخت حریق ساختمان ها
تعداد صفحه: 99 اسلاید
دفعات بازدید:6
قیمت:6900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی کامل رنگ فضا مکان معماری
تعداد صفحه: 120 اسلاید
دفعات بازدید:8
قیمت:10900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی نور و نور پردازی در معماری داخلی (تئوری ، عملی ، مصالح و شبیه سازی)
تعداد صفحه: 60 اسلاید
دفعات بازدید:9
قیمت:12900 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر فنگ شویی چینی معماری ایران
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:8
قیمت:1900 تومان

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک