خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت پروژه معماري اسلامي (قلعه والي ايلام)
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:279
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 1692 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت گره و کاربندی معماری اسلامی
تعداد صفحه: 95
دفعات بازدید:229
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 1374 kb

 

  عنوان: پاورپوينت جایگاه آب در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 56
دفعات بازدید:269
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 3262 kb

 

  عنوان: پاورپوینت گنبد در معماری ایرانی اسلامی
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:321
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت معماری پارتی
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:256
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12469 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اسلامي
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:249
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت هندسه در معماري اسلامي
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:280
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 3963 kb

 

  عنوان: پاورپوينت نور در معماري اسلامي
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:672
قیمت:4200 تومان
حجم فایل: 1513 kb

 

  عنوان: دوره های اسلامی درایران
تعداد صفحه: 7
دفعات بازدید:142
قیمت:700 تومان
حجم فایل: 65 kb

 

  عنوان: قبه الصخره
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:141
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 587 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: مسجد جامع کبود تبریز
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:246
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 12634 kb

 

  عنوان: مسجد جامع عقبه
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:157
قیمت:2400 تومان
حجم فایل: 499 kb

 

  عنوان: تحلیل سازه . فرم گنبدها و روشهای ساخت گنبد در معماری اسلامی ایران
تعداد صفحه: 145
دفعات بازدید:287
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 6556 kb

 

  عنوان: مقام و تاریخ معماری اسلامی
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:140
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 141 kb

 

  عنوان: کاروانسرای رباط شرف
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:297
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 7811 kb

 

  عنوان: مسجد جامع الازهر
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:171
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 12239 kb

 

  عنوان: سلسله مراتب ورودی (مساجد)
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:227
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1950 kb

 

  عنوان: قطب منار، مسجد قوت الاسلام
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:170
قیمت:2100 تومان
حجم فایل: 1205 kb

 

  عنوان: مسجد جامع اصفهان
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:148
قیمت:2100 تومان
حجم فایل: 1023 kb

 

  عنوان: سلسله مراتب ورود به مساجد
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:164
قیمت:3800 تومان
حجم فایل: 1552 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت میدان نقش جهان
تعداد صفحه: 35 اسلاید
دفعات بازدید:195
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1605 kb

 

  عنوان: تزئینات آجری در دوره های مختلف معماری اسلامی
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:254
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 7427 kb

 

  عنوان: آجر وآجرکاری در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:302
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 18155 kb

 

  عنوان: مناره
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:126
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 243 kb

 

  عنوان: طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البيت
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:124
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 497 kb

 

  عنوان: تحلیل برج قابوس
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:164
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 453 kb

 

  عنوان: مجموعۀ گنجعلیخان کرمان
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:229
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 16152 kb

 

  عنوان: عمارت مسعودیه
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:234
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 1265 kb

 

  عنوان: صنعت كاشی سازی و كاشی كاری
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:161
قیمت:3900 تومان
حجم فایل: 70 kb

 

  عنوان: مجموعه کاخ سلیمانیه کرج
تعداد صفحه: 74
دفعات بازدید:275
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 13465 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه تعمیر و نگهداری مسجد جامع اصفهان
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:160
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2764 kb

 

  عنوان: معماری اسلامی هند
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:139
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 3276 kb

 

  عنوان: واژه شناسی معماری سنتی ایران
تعداد صفحه: 97
دفعات بازدید:281
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 3595 kb

 

  عنوان: معمار سینان
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:196
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 4416 kb

 

  عنوان: عمارت مشیر الدوله پیر نیا
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:158
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 6507 kb

 

  عنوان: حمام مصباح
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:195
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 7099 kb

 

  عنوان: مسجد جامع ورامین
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:238
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 5937 kb

 

  عنوان: معماری مساجد در دوره سلجوقی
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:175
قیمت:8200 تومان
حجم فایل: 8600 kb

 

  عنوان: گنبد قابوس
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:169
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 8164 kb

 

  عنوان: مطالعه و شناخت بافتهای تاريخي ايران
تعداد صفحه: 138
دفعات بازدید:209
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 14064 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: حمامها
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:160
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 4853 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی و تجزیه تحلیل شیوه اصفهانی
تعداد صفحه: 278
دفعات بازدید:183
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 7139 kb

 

  عنوان: چفدها و طاقها
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:205
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 9013 kb

 

  عنوان: مسجد جامع اصفهان
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:170
قیمت:3900 تومان
حجم فایل: 21971 kb

 

  عنوان: مسجد جامع الازهر
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:173
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 12239 kb

 

  عنوان: دوره های اسلامی درایران
تعداد صفحه: 7
دفعات بازدید:143
قیمت:700 تومان
حجم فایل: 65 kb

 

  عنوان: قبه الصخره
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:143
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 587 kb

 

  عنوان: تحلیل سازه . فرم گنبدها و روشهای ساخت گنبد در معماری اسلامی ایران
تعداد صفحه: 145
دفعات بازدید:292
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 6556 kb

 

  عنوان: مقام و تاریخ معماری اسلامی
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:143
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 141 kb

 

  عنوان: مسجد جامع کبود تبریز
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:250
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 12634 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: آجر وآجرکاری در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:307
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 18155 kb

 

  عنوان: مناره
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:131
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 243 kb

 

  عنوان: طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البيت
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:126
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 497 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بينش نمادين در معماري اسلامي
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:303
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8394 kb

 

  عنوان: حمامها
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:162
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 4853 kb

 

  عنوان: مطالعه و شناخت بافتهای تاريخي ايران
تعداد صفحه: 138
دفعات بازدید:211
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 14064 kb

 

  عنوان: طاق و قوس در معماری ایران و روشهای ترسیمی آن
تعداد صفحه: 56 اسلاید
دفعات بازدید:1006
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 863 kb

 

  عنوان: دانلود تحقیق معرفی معماری مجموعه گنجعلی خان
تعداد صفحه: 89 برگ ورد
دفعات بازدید:96
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 15084 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مفهوم معماري ايران بعد از اسلام
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:285
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1185 kb

 

  عنوان: پاورپوينت كاشيكاري
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:265
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 7357 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه پاورپوینت مسجد جامع اصفهان
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:47
قیمت:3800 تومان
حجم فایل: 487 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری مسجد مدرسه های اصفهان
تعداد صفحه: 33 اسلاید
دفعات بازدید:33
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت تاریخ فرهنگی فضای معماری و شهری از عصر مشروطه تا امروز
تعداد صفحه: 30 اسلاید
دفعات بازدید:30
قیمت:10000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت مسجد جامع الکبیر صنعا
تعداد صفحه: 46 برگ ورد
دفعات بازدید:9
قیمت:3900 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت سلسله مراتب در معماري اسلامي
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:279
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 14290 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت هنر اسلامی و جامعه مدرن
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:13
قیمت:7500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت فلسفة زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی
تعداد صفحه: 57 اسلاید
دفعات بازدید:11
قیمت:8500 تومان

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت عدالت​ در​معماری اسلامی ايرانی
تعداد صفحه: 25 اسلاید
دفعات بازدید:17
قیمت:9500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت گره و کاربندی
تعداد صفحه: 107
دفعات بازدید:54
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 18603 kb

 

  عنوان: هندسه اعداد و معماری اسلامی
تعداد صفحه: 194 اسلاید
دفعات بازدید:9
قیمت:9900 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي با معماري اسلامي (در و پنجره )
تعداد صفحه: 13
دفعات بازدید:286
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 11670 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت سیر تحول نقوش چلیپایی در تزئینات معماری
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:29
قیمت:0 تومان
حجم فایل: 2112 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بادگیر موتور سرمایشی قدیم
تعداد صفحه: 34 اسلاید
دفعات بازدید:31
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 1205 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی اصول و مبانی پایه در کالبد معماری اسلامی
تعداد صفحه: 37 اسلاید
دفعات بازدید:32
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری مقدس
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:29
قیمت:9500 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت تاثیر گذاری های دین اسلام بر هنر، تمدن و فرهنگ ایران در صدر اسلام
تعداد صفحه: 28 اسلاید
دفعات بازدید:23
قیمت:8500 تومان

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – مقاله کامل درباره کاشی و سرامیک ۶۷ اسلاید
تعداد صفحه: ۶۷ اسلاید
دفعات بازدید:24
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 10007 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: دانلود پاورپوینت سبک معماری پیش از اسلام
تعداد صفحه: 166 اسلاید
دفعات بازدید:157
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 4476 kb

 

  عنوان: نور در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:134
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 3955 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت کاشیکاری
تعداد صفحه: 50
دفعات بازدید:221
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 2297 kb

 

  عنوان: معماری اسلامی سبک مغربی شمال آفریقا سنگال، الجزایر و اسپانیا -
تعداد صفحه: 57
دفعات بازدید:260
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 3413 kb

 

  عنوان: پاورپوینت طاق و قوس در معماری
تعداد صفحه: 35 اسلاید
دفعات بازدید:248
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2119 kb

 

  عنوان: مسجد شیخ لطف الله
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:166
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 5017 kb

 

  عنوان: گرمابه
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:177
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 1060 kb

 

  عنوان: پروژه پاورپوینت کتیبه در معماری
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:79
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: زیبایی شناسی در هنر اسلامی - بررسی زیبایی شناسی در هنر اسلامی از نظر فرم
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:16
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 8087 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي بامعماري اسلامي
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:251
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 2589 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: آجر وآجرکاری در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:307
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 18155 kb

 

  عنوان: مناره
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:131
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 243 kb

 

  عنوان: طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البيت
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:126
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 497 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بينش نمادين در معماري اسلامي
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:303
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 8394 kb

 

  عنوان: حمامها
تعداد صفحه: 69
دفعات بازدید:162
قیمت:6900 تومان
حجم فایل: 4853 kb

 

  عنوان: مطالعه و شناخت بافتهای تاريخي ايران
تعداد صفحه: 138
دفعات بازدید:211
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 14064 kb

 

  عنوان: طاق و قوس در معماری ایران و روشهای ترسیمی آن
تعداد صفحه: 56 اسلاید
دفعات بازدید:1006
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 863 kb

 

  عنوان: دانلود تحقیق معرفی معماری مجموعه گنجعلی خان
تعداد صفحه: 89 برگ ورد
دفعات بازدید:96
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 15084 kb

 

  عنوان: پاورپوينت مفهوم معماري ايران بعد از اسلام
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:285
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1185 kb

 

  عنوان: پاورپوينت كاشيكاري
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:265
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 7357 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: معماری اسلامی هند
تعداد صفحه: 65
دفعات بازدید:143
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 3276 kb

 

  عنوان: واژه شناسی معماری سنتی ایران
تعداد صفحه: 97
دفعات بازدید:286
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 3595 kb

 

  عنوان: پروژه تعمیر و نگهداری مسجد جامع اصفهان
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:165
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2764 kb

 

  عنوان: مجموعه کاخ سلیمانیه کرج
تعداد صفحه: 74
دفعات بازدید:277
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 13465 kb

 

  عنوان: صنعت كاشی سازی و كاشی كاری
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:165
قیمت:3900 تومان
حجم فایل: 70 kb

 

  عنوان: عمارت مسعودیه
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:241
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 1265 kb

 

  عنوان: مجموعۀ گنجعلیخان کرمان
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:236
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 16152 kb

 

  عنوان: پاورپوینت میدان نقش جهان
تعداد صفحه: 35 اسلاید
دفعات بازدید:197
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1605 kb

 

  عنوان: تحلیل برج قابوس
تعداد صفحه: 31
دفعات بازدید:168
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 453 kb

 

  عنوان: تزئینات آجری در دوره های مختلف معماری اسلامی
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:258
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 7427 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: دانلود پاورپوینت طاق و تویزه
تعداد صفحه: 115
دفعات بازدید:520
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 6200 kb

 

  عنوان: چفدها و طاقها
تعداد صفحه: 76
دفعات بازدید:211
قیمت:7600 تومان
حجم فایل: 9013 kb

 

  عنوان: مسجد جامع اصفهان
تعداد صفحه: 39
دفعات بازدید:172
قیمت:3900 تومان
حجم فایل: 21971 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی و تجزیه تحلیل شیوه اصفهانی
تعداد صفحه: 278
دفعات بازدید:186
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 7139 kb

 

  عنوان: گنبد قابوس
تعداد صفحه: 21
دفعات بازدید:174
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 8164 kb

 

  عنوان: معماری مساجد در دوره سلجوقی
تعداد صفحه: 82
دفعات بازدید:180
قیمت:8200 تومان
حجم فایل: 8600 kb

 

  عنوان: مسجد جامع ورامین
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:244
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 5937 kb

 

  عنوان: معمار سینان
تعداد صفحه: 85
دفعات بازدید:200
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 4416 kb

 

  عنوان: عمارت مشیر الدوله پیر نیا
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:160
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 6507 kb

 

  عنوان: حمام مصباح
تعداد صفحه: 41
دفعات بازدید:201
قیمت:5500 تومان
حجم فایل: 7099 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: مسجد جامع کبود تبریز
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:257
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 12634 kb

 

  عنوان: مسجد جامع عقبه
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:165
قیمت:2400 تومان
حجم فایل: 499 kb

 

  عنوان: تحلیل سازه . فرم گنبدها و روشهای ساخت گنبد در معماری اسلامی ایران
تعداد صفحه: 145
دفعات بازدید:299
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 6556 kb

 

  عنوان: مقام و تاریخ معماری اسلامی
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:147
قیمت:3200 تومان
حجم فایل: 141 kb

 

  عنوان: کاروانسرای رباط شرف
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:302
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 7811 kb

 

  عنوان: مسجد جامع الازهر
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:179
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 12239 kb

 

  عنوان: سلسله مراتب ورودی (مساجد)
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:239
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1950 kb

 

  عنوان: قطب منار، مسجد قوت الاسلام
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:176
قیمت:2100 تومان
حجم فایل: 1205 kb

 

  عنوان: مسجد جامع اصفهان
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:157
قیمت:2100 تومان
حجم فایل: 1023 kb

 

  عنوان: سلسله مراتب ورود به مساجد
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:171
قیمت:3800 تومان
حجم فایل: 1552 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاور پوینت تزیینات در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:449
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2953 kb

 

  عنوان: پاورپوینت گنبد سلطانیه 2
تعداد صفحه: 46
دفعات بازدید:244
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1372 kb

 

  عنوان: پاورپوینت گنبدهای ژئودزیک
تعداد صفحه: 52
دفعات بازدید:404
قیمت:3700 تومان
حجم فایل: 7116 kb

 

  عنوان: مقرنس در معماری ایران
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:341
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 2300 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی
تعداد صفحه: 58
دفعات بازدید:213
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت آشنايي با معماري اسلامي شكل‌گيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي
تعداد صفحه: 58
دفعات بازدید:298
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1592 kb

 

  عنوان: معماری اسلامی تاریخ
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:157
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 104 kb

 

  عنوان: معرفي مجموعه شيخ صفي
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:149
قیمت:1800 تومان
حجم فایل: 970 kb

 

  عنوان: معماري عثماني
تعداد صفحه: 29
دفعات بازدید:170
قیمت:2800 تومان
حجم فایل: 18055 kb

 

  عنوان: مسجد جامع قزوین
تعداد صفحه: 181
دفعات بازدید:194
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 16623 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت پروژه معماري اسلامي (قلعه والي ايلام)
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:284
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 1692 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت گره و کاربندی معماری اسلامی
تعداد صفحه: 95
دفعات بازدید:237
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 1374 kb

 

  عنوان: پاورپوينت جایگاه آب در معماری اسلامی
تعداد صفحه: 56
دفعات بازدید:273
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 3262 kb

 

  عنوان: پاورپوینت گنبد در معماری ایرانی اسلامی
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:329
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت معماری پارتی
تعداد صفحه: 48
دفعات بازدید:262
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 12469 kb

 

  عنوان: پاورپوينت معماري اسلامي
تعداد صفحه: 45
دفعات بازدید:252
قیمت:4000 تومان

 

  عنوان: پاورپوينت هندسه در معماري اسلامي
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:285
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 3963 kb

 

  عنوان: پاورپوينت نور در معماري اسلامي
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:679
قیمت:4200 تومان
حجم فایل: 1513 kb

 

  عنوان: دوره های اسلامی درایران
تعداد صفحه: 7
دفعات بازدید:145
قیمت:700 تومان
حجم فایل: 65 kb

 

  عنوان: قبه الصخره
تعداد صفحه: 26
دفعات بازدید:144
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 587 kb

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک