خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت دودکش خورشیدی
تعداد صفحه: 71
دفعات بازدید:185
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 2256 kb

 

  عنوان: پروژه تنظیم شرایط محیطی ۲ – نقش معماری در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان { ۵۴ اسلاید }
تعداد صفحه: ۵۴ اسلاید
دفعات بازدید:115
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 20765 kb

 

  عنوان: پاورپوینت انرژی های خورشیدی در ساختمان
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:287
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت انرژی زمین گرمایی
تعداد صفحه: 80
دفعات بازدید:379
قیمت:15000 تومان
حجم فایل: 2153 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
تعداد صفحه: 54
دفعات بازدید:436
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 707 kb

 

  عنوان: نگاهی به خانه های آینده و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:259
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: بهینه سازی انرژی در ساختمانها، واحدهای مسکونی و تجاری
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:307
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: روش گرمایش از کف
تعداد صفحه: 120
دفعات بازدید:301
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 6849 kb

 

  عنوان: مفهوم و ضرورت تله متری و تله کنترل
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:313
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: تابلوی مدیریت انرژی ساختمان خانه هوشمند BEMS
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:299
قیمت:6200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت معماری فضای سبز
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:336
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پایدار
تعداد صفحه: 49
دفعات بازدید:336
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 10241 kb

 

  عنوان: بهینه سازی مصرف انرژی با عایق
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:260
قیمت:4800 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پایدار
تعداد صفحه: 38
دفعات بازدید:221
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 5957 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پایدار
تعداد صفحه: 66
دفعات بازدید:426
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 13859 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماري ساختمانهاي سبز
تعداد صفحه: 73
دفعات بازدید:404
قیمت:9200 تومان
حجم فایل: 5348 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری سبز
تعداد صفحه: 160
دفعات بازدید:282
قیمت:11000 تومان
حجم فایل: 10493 kb

 

  عنوان: معماری پایدار
تعداد صفحه: 121
دفعات بازدید:184
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 8946 kb

 

  عنوان: مبحث 19وعایق ها
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:172
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 372 kb

 

  عنوان: خانه های خورشیدی ( پروژه تنظیم شرایط محیطی )
تعداد صفحه: 37
دفعات بازدید:217
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 2384 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: معماری پایدار، هایتک واکوتک
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:194
قیمت:4300 تومان
حجم فایل: 917 kb

 

  عنوان: انرژی های پاک
تعداد صفحه: 61
دفعات بازدید:161
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 5277 kb

 

  عنوان: دیوار ترومب
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:439
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 1706 kb

 

  عنوان: صرفه جويي در مصرف انرژي
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:172
قیمت:2900 تومان
حجم فایل: 1022 kb

 

  عنوان: بهینه سازی مصرف انرژی
تعداد صفحه: 98
دفعات بازدید:161
قیمت:4500 تومان
حجم فایل: 1714 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری بیونیک
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:154
قیمت:6400 تومان
حجم فایل: 5647 kb

 

  عنوان: پاورپوینت گسترش فضای سبز در ارتفاع
تعداد صفحه: 46 اسلاید
دفعات بازدید:173
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پاورپوینت کاربرد فضای سبز در فضای تجاری -طراحی معماری 3
تعداد صفحه: 100 اسلاید
دفعات بازدید:173
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 8016 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری سبز Green architecture
تعداد صفحه: 103 اسلاید
دفعات بازدید:384
قیمت:8500 تومان
حجم فایل: 4909 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بام سبز
تعداد صفحه: 11 اسلاید
دفعات بازدید:169
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 905 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت معماری پایدار و سبز
تعداد صفحه: 36 اسلاید
دفعات بازدید:183
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 2332 kb

 

  عنوان: پاورپوینت فرهنگ مصور فضای سبز
تعداد صفحه: 93 اسلاید
دفعات بازدید:169
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: کارایی انرژی
تعداد صفحه: 19
دفعات بازدید:206
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 6732 kb

 

  عنوان: فتوولتاييك
تعداد صفحه: 107
دفعات بازدید:175
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 7049 kb

 

  عنوان: معماری پایدار
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:188
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 4711 kb

 

  عنوان: مزایای ساختمان های هوشمند
تعداد صفحه: 92
دفعات بازدید:176
قیمت:9200 تومان
حجم فایل: 1277 kb

 

  عنوان: معماری سبز
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:196
قیمت:4300 تومان
حجم فایل: 1688 kb

 

  عنوان: معماری اکولوژیک
تعداد صفحه: 43
دفعات بازدید:321
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 628 kb

 

  عنوان: باد در معماری پایدار
تعداد صفحه: 34
دفعات بازدید:201
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 4599 kb

 

  عنوان: معماري پايدار
تعداد صفحه: 72
دفعات بازدید:229
قیمت:10900 تومان
حجم فایل: 6339 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پاورپوینت نانومعماری چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی
تعداد صفحه: 18
دفعات بازدید:192
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 234 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسي انرژي باد و کاربرد آن در ساختمانهاي بلند مرتبه
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:163
قیمت:20000 تومان
حجم فایل: 5031 kb

 

  عنوان: معماری پایدار(معماری سبز)
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:188
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 2219 kb

 

  عنوان: بام سبز براي داشتن شهري سالمGreen Roof for Healthy cities
تعداد صفحه: 83
دفعات بازدید:201
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 2716 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری زیرزمینی
تعداد صفحه: 64
دفعات بازدید:203
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 2471 kb

 

  عنوان: معماری پایدار (سبز) – بام های سبز – ساختمان های همخوان با باد – پروژه انسان طبیعت معماری ppt
تعداد صفحه: 198 اسلاید
دفعات بازدید:481
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 24811 kb

 

  عنوان: پاورپوینت کاربرد تکنولوژی در معماری پایدار
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:184
قیمت:8000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت معماری پایدار - ساختمان های هوشمند
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:162
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت
تعداد صفحه: 32
دفعات بازدید:241
قیمت:10000 تومان
حجم فایل: 12726 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بیونیک – تجلی رابطه انسان – طبیعت – معماری
تعداد صفحه: 93
دفعات بازدید:68
قیمت:7500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه تنظیم شرایط محیطی ۲ – تحقیق در مورد انرژی های خورشیدی ۷۷ اسلاید + جزوه ۵۶ صفحه
تعداد صفحه: ۷۷ اسلاید
دفعات بازدید:264
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 13266 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پایدار
تعداد صفحه: 49 اسلاید
دفعات بازدید:212
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 1465 kb

 

  عنوان: طراحی معماری و عوامل طبیعی
تعداد صفحه: 117
دفعات بازدید:183
قیمت:8900 تومان
حجم فایل: 2339 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت معماری پایدار - ساختمان های هوشمند
تعداد صفحه: 22 اسلاید
دفعات بازدید:324
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 1639 kb

 

  عنوان: رويكرد شبیه سازی در استفاده بهینه از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان به منظور حركت به سمت ايجاد ساختمان هاي سبز
تعداد صفحه: 28
دفعات بازدید:174
قیمت:3500 تومان
حجم فایل: 588 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت طراحی ساختمان هوشمند وتاثیر پذیری از اقلیم
تعداد صفحه: 95 اسلاید
دفعات بازدید:287
قیمت:12000 تومان
حجم فایل: 1259 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری پایدار
تعداد صفحه: 66 اسلاید
دفعات بازدید:179
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 20201 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بام سبز
تعداد صفحه: 11 اسلاید
دفعات بازدید:157
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 905 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بام سبز و دیوار سبز
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:101
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 6436 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)
تعداد صفحه: 77
دفعات بازدید:133
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 12 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: پاورپوینت معماری سبز و پایدار و معرفی آثار مرتبط
تعداد صفحه: 58
دفعات بازدید:115
قیمت:9000 تومان
حجم فایل: 6454 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری پایدار و نظریه های آن
تعداد صفحه: 94
دفعات بازدید:89
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 12 kb

 

  عنوان: پاورپوینت معماری پایدار
تعداد صفحه: 94
دفعات بازدید:156
قیمت:9500 تومان
حجم فایل: 5148 kb

 

  عنوان: معماري ارگانيك
تعداد صفحه: 58
دفعات بازدید:50
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 852 kb

 

  عنوان: پاورپوینت بررسی معماری بیونیک ، اصول و مکانیزم
تعداد صفحه: 40
دفعات بازدید:60
قیمت:6500 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت پروژه معماری طبیعت گرا(ارگانیک)
تعداد صفحه: 67
دفعات بازدید:141
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 2814 kb

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری – مقاله کامل معماری ارگانیک و طبیعت گرا ۷۸ اسلاید
تعداد صفحه: ۷۸ اسلاید
دفعات بازدید:38
قیمت:7000 تومان

 

  عنوان: پاورپوینت بام سبز پاورپوینت دروس معماری ( انسان، طبیعت، معماری + تنظیم شرایط محیطی )
تعداد صفحه: 68
دفعات بازدید:28
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت بام های سبز – درس تنظیم شرایط محیطی
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:29
قیمت:9000 تومان

 

  عنوان: دانلود پاورپوینت انرژي زمين گرمايي
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:70
قیمت:0 تومان
حجم فایل: 721 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه درس انسان طبیعت معماری ( 2 )آشنایی با معماری پایدارو معماری سبز
تعداد صفحه: 53 اسلاید
دفعات بازدید:84
قیمت:0 تومان
حجم فایل: 4085 kb

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک