خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
Text/HTML
 
عنوان: معرفی آینه خانه سردار مفخم
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:324
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: گنبد سلطانیه
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:331
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: گنبد سلطانیه
تعداد صفحه: 72
دفعات بازدید:380
قیمت:6500 تومان
حجم فایل: 1982 kb

 

  عنوان: کاروانسرای رباط شرف
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:398
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 389 kb

 

  عنوان: مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی
تعداد صفحه: 70
دفعات بازدید:299
قیمت:6000 تومان

 

  عنوان: کاخ فیروز آباد
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:300
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد گوهرشاد
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:319
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد جامع ورامین
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:342
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 1095 kb

 

  عنوان: برج رادکان
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:314
قیمت:1700 تومان
حجم فایل: 19854 kb

 

  عنوان: آرامگاه سعدی
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:287
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 4117 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: مدرسه چهارباغ‏
تعداد صفحه: 11
دفعات بازدید:250
قیمت:1000 تومان

 

  عنوان: مسجد جامع یزد
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:270
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد جامع یزد
تعداد صفحه: 35
دفعات بازدید:301
قیمت:2200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ارگ بم
تعداد صفحه: 81
دفعات بازدید:256
قیمت:4100 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ایوان تخت مرمر
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:238
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: خانه بروجردی ها
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:277
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1385 kb

 

  عنوان: معماری قصر خورشید کلات
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:395
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 66 kb

 

  عنوان: معماری منارجنبان
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:429
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: معماری حافظیه
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:373
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1339 kb

 

  عنوان: پروژه آتشکده های ایران
تعداد صفحه: 63
دفعات بازدید:261
قیمت:5000 تومان
حجم فایل: 410 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: پروژه شناخت کامل مسجد النبی
تعداد صفحه: 60
دفعات بازدید:289
قیمت:6000 تومان
حجم فایل: 6840 kb

 

  عنوان: هنر و معمارى تخت جمشيد
تعداد صفحه: 30
دفعات بازدید:243
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 514 kb

 

  عنوان: عمارت خورشید کلات نادر
تعداد صفحه: 20
دفعات بازدید:306
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: پروژه آتشکده های ایران
تعداد صفحه: word 63
دفعات بازدید:249
قیمت:7000 تومان
حجم فایل: 410 kb

 

  عنوان: ارگ كريم خاني
تعداد صفحه: 10
دفعات بازدید:267
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 505 kb

 

  عنوان: اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه و بررسی گنبد سلطانیه
تعداد صفحه: 143
دفعات بازدید:249
قیمت:8000 تومان
حجم فایل: 719 kb

 

  عنوان: خانه بروجرديها
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:270
قیمت:2500 تومان
حجم فایل: 2222 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله میراث معماری مسجد اندونزی
تعداد صفحه: 17
دفعات بازدید:190
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 41 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله ارگ بم
تعداد صفحه: 33
دفعات بازدید:253
قیمت:3400 تومان
حجم فایل: 1063 kb

 

  عنوان: زیگورات چغازنبیل
تعداد صفحه: 25
دفعات بازدید:306
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 4163 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: آب انبار سردار
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:313
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد کبود تبریز،فیروزه اسلام
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:178
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1330 kb

 

  عنوان: حیاط با میانسرا
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:227
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: خانه های قدیمی کاشان
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:273
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان ها خشت خام
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:275
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان بتنی
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:253
قیمت:1700 تومان

 

  عنوان: منار جنبان شاهکار معماری
تعداد صفحه: 4
دفعات بازدید:297
قیمت:500 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: نظري به مباني طراحي
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 100 kb

 

  عنوان: معماری قاجار پهلوی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 234 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله طراحی خانه معماران خراسان به عنوان فضایی ماندگار و متکی بر هویت ایرانی
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:184
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
عنوان: آب انبار سردار
تعداد صفحه: 6
دفعات بازدید:313
قیمت:1000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: مسجد کبود تبریز،فیروزه اسلام
تعداد صفحه: 22
دفعات بازدید:178
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 1330 kb

 

  عنوان: حیاط با میانسرا
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:227
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: خانه های قدیمی کاشان
تعداد صفحه: 12
دفعات بازدید:273
قیمت:1200 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان ها خشت خام
تعداد صفحه: 15
دفعات بازدید:275
قیمت:1500 تومان
حجم فایل: 11 kb

 

  عنوان: ساختمان بتنی
تعداد صفحه: 24
دفعات بازدید:253
قیمت:1700 تومان

 

  عنوان: منار جنبان شاهکار معماری
تعداد صفحه: 4
دفعات بازدید:297
قیمت:500 تومان
حجم فایل: 161 kb

 

  عنوان: نظري به مباني طراحي
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:2000 تومان
حجم فایل: 100 kb

 

  عنوان: معماری قاجار پهلوی
تعداد صفحه: 23
دفعات بازدید:288
قیمت:3000 تومان
حجم فایل: 234 kb

 

  عنوان: دانلود مقاله طراحی خانه معماران خراسان به عنوان فضایی ماندگار و متکی بر هویت ایرانی
تعداد صفحه: 47
دفعات بازدید:184
قیمت:4000 تومان
حجم فایل: 11 kb

 


Text/HTML
 
  عنوان: تحقیق آشنایی با معماری جهان ، تخت سلیمان
تعداد صفحه: 50 برگ ورد
دفعات بازدید:64
قیمت:5000 تومان

 

  عنوان: بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه ای
تعداد صفحه: 8 برگ ورد
دفعات بازدید:80
قیمت:2000 تومان

 


   


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد توسط فراداک